Ahmad Alakhal

Doktorand i europarätt vid Juridiska institutionen; Doktorander

E-post:
Ahmad.Akhal@jur.uu.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA
Ahmad Alakhal

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin