Oscar Pripp

Kort presentation

Jag är lektor, docent, i etnologi och studierektor på grundutbildningen. Min forskning är inriktad på frågor om mångfald och migration. Under senare år har det framförallt handlat om mångfald inom kultursektorn, t.ex. de statliga kulturinstitutionerna. Det nuvarande forskningsprojektet är inriktat på musikens betydelse inom föreningar bildade på etnisk eller nationell grund. I övrigt arbetar jag aktivt med organisationers mångfaldsarbete, till exempel inom skolvärlden.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Övrigt

Oscar Pripp

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin