Hilpi Rautelin

Professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper; Klinisk Mikrobiologi

E-post:
Hilpi.Rautelin@medsci.uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 38
Postadress:
Klinisk Mikrobiologi, Hub
Dag Hammarskjölds väg 38
751 85 Uppsala
Akademiska meriter:
Överläkare
Hilpi Rautelin

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin