Christina Nehlin Gordh

Docent vid Institutionen för medicinska vetenskaper; Psykiatri

Telefon:
018-611 20 34
E-post:
christina.nehlin.gordh@neuro.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 10
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 10, plan
751 85 UPPSALA
Akademiska meriter:
Docent, Med Dr

Kort presentation

Arbetar inom beroendepsykiatrin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, främst med forsknings- och utvecklingsprojekt. Mina pågående projekt handlar alla om att utveckla vården och de förebyggande insatserna för att förhindra att komplicerade beroendetillstånd uppstår.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Christina Nehlin Gordh

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin