Anna Tyllström

Akademiska meriter:
FD, docent
CV:
Ladda ned CV

Biografi

Jag är organisationvetare och forskar om lobbying, företagsinflytande på politik, politisk rådgivning, företagsnätverk, byggande av marknader och expertis. Jag undervisar brett i ämnen som organisationsanalys, kvalitativa metoder, akademiskt skrivande och hur vi som samhällsvetare ska förstå konsultverksamhet.

Mycket av mitt tidigare arbete har fokuserat på framväxten av den svenska marknaden för PR-konsulttjänster. I min avhandling undersökte jag särskilt de språkliga processerna för marknadslegitimering och illegitimering, och de nära kopplingarna mellan PR och politik. Jag har också genomfört etnografiska fältstudier av lobbying och intervjuat politiker om deras uppfattningar om och användning av lobbying. I min nuvarande forskning studerar jag hur sociala nätverk bildas och underhålls i högt rankade ekonomiutbildningar. Jag är också intresserad av hur experter och spridningen av expertis fungerar på sociala medier.

Min forskning finansieras av Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond, Handelsbankens forskningsstiftelser och Crafoordska stiftelsen. Jag är tidigare Wallanderstipendiat och vinnare av Kungliga Vetenskapsakademiens Arnbergska priset flör bästa avhandling inom de ekonomiska vetenskaperna. Jag har gästforskat gästfrskare vid University of Alberta, Kanada, Kellog School of Management Northwestern University, USA, och Copenhagen Business School, Danmark, och jag är även ansluten till Institutet för Framtidsstudier i Stockholm. Med jämna mellanrum skriver jag krönikor i Universitetslärarens tidning, Sveriges Universitetslärarförbund.

Expertområden: Organisationsteori, institutionell teori, social konstruktion av marknader, illegitima marknader, marknadskategorisering, PR, företagspolitisk interaktion, semiotik, kvalitativ social nätverksanalys

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Anna Tyllström

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin