Sara Sylvén

Forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper; Psykiatri

E-post:
sara.sylven@neuro.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 10
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 10, plan
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Specialist i psykiatri, verksam vid akutmottagningen för vuxenpsykiatri och post doc-forskare vid Institutionen för Medicinska Vetenskaper, Uppsala Universtitet. Min forskning fokuserar på psykisk hälsa hos personer som är gravida eller nyligen har fött barn.

Biografi

Jag är läkare, specialistutbildad i psykiatri. Jag disputerade 2012 på en avhandling om postpartumdepression, och har därefter gjort min ST inom psykiatri (inom ramen för en forskar-ST-tjänst på Akademiska sjukhuset) parallellt med flertalet forskningsprojekt som fokuserar på kvinnors psykiska hälsa. Sedan 2021 arbetar jag som specialistläkare vid akutmottagningen för vuxenpsykiatri, Akademiska sjukhuset, och forskar deltid genom en av sjukhusets sk Gullstrandtjänster. Jag har ett tätt samarbete med kollegor på Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa, Uppsala universitet, och pågående projekt om bland annat psykisk hälsa hos föräldrar till förtidigt födda barn. Jag samarbetar också med kollegor inom psykiatrin kring forskning om transpersoner, där jag fokuserar på transpersonernas anhöriga och deras upplevelse av transvården, bland annat.

Jag har dessutom engagerat mig i flera tvärvetenskapliga projekt tillsammans med kollegor från Litteraturvetenskapen och Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet. Däribland kan nämnas projektet Mamma hursomhelst med finansiering från Vetenskapsrådet samt det pågående projektet MotherNet, ett EU-finansierat projekt som knyter samman forskare från Litauen, Irland och Sverige.

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Konferenser

Sara Sylvén

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin