Ingeborg Löfgren

Akademiska meriter:
FD

Biografi

Forskningsinstressen

Relationen mellan filosofi och litteratur, tolkningsteori, litteraturteori, modernism, Ludwig Wittgenstein, Stanley Cavell, Ordinary Language Criticism (OLC), Nykritiken, Lars Gyllensten, Sara Lidman.

Pågående forskning

Jag disputerade 16 oktober 2015 på en avhandling om litterär tolkningsteori och skepticism: Interpretive Skepticism: Stanley Cavell, New Criticism, and Literary Interpretation. I den argumenterar jag, med utgångspunkt i den amerikanske filosofen Stanley Cavells filosofi, för att en särskild form av dold skepticism förekommer inom modern tolkningsteori. Avhandlingen erbjuder en taxonomi och analys av denna tolkningsskepticism. Mitt huvudexempel är Nykritiken, inom vilken jag lyfter fram Cleanth Brooks och Monroe C. Beardsleys klassiska arbeten som exempel på dold tolkningsskepticism.

I januari 2018 påbörjade jag ett treårigt postdoktoralt projekt, finansierat av Riksbankens jubileumsfond: "Sam-vettet och Det Hela – Sara Lidmans litterära filosofi". I detta projekt undersöker jag Lidmans författarskap utifrån hennes begrepp Sam-vett och Det Hela, begrepp som jag menar vittnar om Lidmans intresse för mänskliga gemenskapsvillkor, där inte minst språket självt utgör ett särskilt sådant villkor.

CV i urval

Akademisk utbildning:

Filosofie magister i Litteraturvetenskap, Uppsala universitet

Filosofie magister i Teoretisk filosofi, Uppsala universitet

Filosofie doktor i Litteraturvetenskap, Uppsala universitet

Pedagogisk grundkurs, Uppsala universitet

Undervisning:

Litteraturvetenskap A, B och C-nivå, samt uppsatshandledning på A och B-nivå.

Internationellt forskningsutbyte:

Forskningsbesök, Filosofiska institutionen, University of Chicago, januari–mars, 2012.

Forskningsvistelse, Filosofiska institutionen, Åbo Akademi, mars–maj, 2013.

Forskningsvistelse, Filosofiska institutionen, Temple University, Philadelphia, september 2013–mars 2014.

Forskningsvistelse, Program in Literature / PAL, Duke Univeristy, september–november 2017.

Konferenspapers (i urval):

- “Kan parafrasen ha samma mening som dikten? Cleanth Brooks och parafrasens hädelse” NorLit: Codex and Code. Aesthetics, Language and Politics in an Age of Digital Media, KTH, Stockholm, 6–9 augusti 2009.

- “Imagined Sense and Sense in Imagination”: The 2nd Annual Nordic Wittgenstein Society Conference: Culture and Context, Åbo Akademi, 19 maj 2011.

- “I spänningsfältet mellan praktisk säkerhet och teoretisk oro – Stanley Cavell och litteraturtolkningens skepticism”: Kritik, praktik, vetenskap. Mot en ny teoretisk självförståelse? Nationell forskningskonferens i litteraturvetenskap, Uppsala universitet 22–23 mars 2012.

- “The Real and the Imagined Human in Philosophy and Literature”: Time and Space in Speculative Fiction, SALT symposium, Uppsala universitet, 23 april 2013.

- ”Projective Imagination. Cavell on Skepticism and Metaphors”: Literary Fiction and Rationality, University of Tampere, 30–31 maj 2013.

- ”Close Reading and ‘The Argument from the Ordinary’ – Cleanth Brooks’s and Stanley Cavell’s Kindred Response to Aesthetic Skepticism”: The Return of the Text. The Cultural Value of Close Reading, LeMoyne College, Religion and Literature Forum, Syracuse, 26–28 september 2013.

- “Sara Lidman och modernitetens existentiella villkor – sam-vettets filosofi i Jernbanan”: Feminist Philosophy: Time and History, Umeå universitet, mars 15–17 2016.

- "The Truth in the Ineffable - Sara Lidman, Cora Diamond, and the sharing of Con-Science": Ethics: Form and Content, Unversity of Pardubice, 26–28 maj 2018.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Ingeborg Löfgren

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin