Minna Gräns

Professor i rättsvetenskap vid Juridiska institutionen; Professorer, lärare, forskare

Telefon:
018-471 76 63
E-post:
Minna.Grans@jur.uu.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA
Akademiska meriter:
JD, docent

Kort presentation

Professor i allmän rättslära vid Juridiska institutionen

f. 1963
Juris kandidat (Åbo 1990)
Legum Magister (Tübingen 1991)
Juris licentiat (Helsingfors 1991)
Juris doktor (Uppsala 1995)
Professor i allmän rättslära (Uppsala 2014)

Biografi

Interna Uppdrag

Studierektor för forskning och forskarutbildning (2000-2006)
Ställföreträdande prefekt (2001-2006)
Ledamot i forskningsutskottet (2011-2014)
Ledamot i redaktionen för Acta Universtitatis Uppsaliensis tillika nämnden för Vilhelm Ekmans stiftelse, 2009-

Externa Uppdrag

Ordinarie ledamot i Etikprövningsnämnden, Uppsala region.

Internationella Uppdrag och erfarenheter

Legum Magister examen vid Karl-Eberhards-Universität zu Tübingen, 1991
Forskningsvistelse vid Minnesota Law School 1993
Tf assistent i allmän rättslära och jämförande rätt vid Helsingfors universitet, 1990 och 1995-96
Docent i allmän rättslära vid Helsingfors universitet, 1996
Gästprofessor vid Minnesota Law School, Minneapolis, USA, jan-juni 2015

Intresseområden

Rättsfilosofi, rättsteori, rättsligt beslutsfattande i teori och praxis, bevisvärdering, lagtolkningsmetoder i teori och praktiskt rättsligt beslutsfattande, rätt och psykologi, allmän beslutsteori, kognitionspsykologiska besluts- och bedömningsteorier tillämpade i rättsliga sammanhang, begränsad rationalitet och olika former av bias vid rättsligt beslutsfattande.

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Övrigt

Minna Gräns

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin