Christer Karlsson

Professor vid Statsvetenskapliga institutionen; Forskare och lärare

Telefon:
018-471 33 43
E-post:
Christer.Karlsson@statsvet.uu.se
Besöksadress:
Östra Ågatan 19
753 22 Uppsala
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA
Tillgänglig:
Teatrum, G:a Torget 2 vån.3
Akademiska meriter:
FD, docent
CV:
Ladda ned CV

Kort presentation


Christer Karlsson är sedan 2016 professor i statskunskap. Han disputerade 2001 på Democracy, Legitimacy and the European Union. Hans forskning har handlat om demokrati, författningspolitik och internationell klimatpolitik, med ett empiriskt fokus på EU. Hans arbeten återfinns i tidskrifter som Global Environmental Politics, Journal of Common Market Studies och Journal of European Public Policy. Han leder för närvarande projektet "The Paradox of Political Opposition in Multilevel Europe".

Nyckelord

  • climate change
  • constitutional law
  • democratic theory
  • political opposition

Forskning

Pågående och avslutade forskningsprojekt:

The Paradox of Political Opposition in Multilevel Europe: Examining Plenary Debates in Thirteen Parliaments, finansierat av Vetenskapsrådet (2019-2022)

Searching for Opposition in European Union Affairs, finansierat av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse (2015-2019)

Constitutional Amendment or Constitutional Alteration?, finansierat av Riksbankens jubileumsfond (2010-2013)

Clipore (Climate Policy Research), finansierat av MISTRA (2007-2010)

The Mechanisms of Democracy, finansierat av Riksbankens jubileumsfond (2002-2006)

Reform strategies for the European Union, funded by The Bank of Sweden Tercentenary Foundation (2002-2006)

Christer Karlsson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin