Marie Linton

Universitetslektor vid Juridiska institutionen; Professorer, lärare, forskare

Telefon:
018-471 20 18
E-post:
Marie.Linton@jur.uu.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA
Akademiska meriter:
JK

Biografi

Marie Linton är docent i internationell privat- och processrätt vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet. Hon är sedan år 2004 ordförande i Svenska samfundet för jämförande rättsforskning. Sedan år 2012 är hon invald medlem i International Academy of Comparative Law. Hennes forskningsintressen är huvudsakligen inom internationell privat- och processrätt, komparativ rätt, EU-rätt och konsumenträtt. För närvarande genomför hon ett forskningsprojekt som gäller utländska avgörandens rättsliga ställning i den egna staten. Hon har bl.a. publicerat artiklar i nationella och utländska tidskrifter om internationell privat- och processrätt samt om utbildningsfrågor. Hon har också varit verksam som adjungerande ledamot vid Svea hovrätt i Stockholm under åren 2008–2009.

Jur. kand (Uppsala 1994).
Jur. doktor (Uppsala 2002).
Ordförande i Svenska samfundet för jämförande rättsforskning (2004— ).
Docent i internationell privat- och processrätt (2009).
Adjungerad ledamot i Svea hovrätt (2008—2009).
Invald medlem i International Academy of Comparative Law (2012— ).
Medlem i Nordic Group of Private International Law (2002— ).

Interna uppdrag

Ledamot i Juridiska fakultetens forskningsutskott (2014— ).
Värd för doktoranden Liudmila Vedernikova, Belarusian State University, Minsk, Vitryssland (2016—2017).
Ordförande i Uppsala universitets stipendienämnd (2016— ).

Externa uppdrag

Expert i EU:s European Judicial Training Network (2011, 2013 och 2014).
Nationalrapportör i EU-projektet European Research Network (2004—2007).
Expert och nationalrapportör i EU-projektet Brussels I A Regulation — Remedies (2016— ).
Utredare för Nordiska ministerrådet och Konsumentverket (2002).
Uppdragsutbildning inom internationell privat- och processrätt (VJS och Domstolsverket).
Föredragshållare, ordförande eller paneldeltagare vid talrika konferenser i Sverige.

Utmärkelser

von Bahrs premium för särskilt förtjänstfull doktorsavhandling (2003).
Karnov-priset (2003), för doktorsavhandlingen.
Alméns stipendium (2002), för doktorsavhandlingen.


Internationella erfarenheter

Föredragshållare ordförande eller paneldeltagare vid talrika konferenser utomlands.
Ledamot i styrgruppen för Nordic Group of Private International Law.
Organisatör av konferenser, t. ex. EU-projektet DE JURE och European Research Network, expertgruppsmöten.
Organisatör (på uppdrag av SIDA) av seminarium om internationell rättshjälp i Hanoi, Vietnam (1999).
Längre forskningsvistelser vid universitetet i Saarbrücken, Tyskland, och vid Istituto universitario europeo, Italien.
Föreläsningar i Sverige, Belgien, Litauen, Tyskland, Rumänien, Nederländerna och Portugal.

Intresseområden

Internationell privat- och processrätt samt dess interaktion med nationell rätt och folkrätt, jämförande rättsforskning, nationella domars rörlighet över gränserna.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Övrigt

Marie Linton

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin