Nils Gottfries

Professor emeritus i nationalekonomi 94 vid Nationalekonomiska institutionen; Professorer och lektorer

Telefon:
018-471 23 04
E-post:
Nils.Gottfries@nek.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA
Akademiska meriter:
FD

Kort presentation

Mitt huvudintresse är makroekonomi inclusive de mikroekonomiska grunder för makroteorin, pris- och lönedynamik på varu- och arbetsmarknaden, lönebildning och arbetslöshet, växelkurser och prissättning i en öppen ekonomi, studier av företagsdynamik med användning av mikrodata.

Kontakt: nils.gottfries@nek.uu.se, +46 73 0358 101

För mer info, se min HEMSIDA

Nyckelord

  • labor economics
  • macroeconomics

Biografi

Filosofie doktor vid Stockholms Universitet 1985. Forskare vid Institutet för Internationell Ekonomi 1985-1994. Professor vid Uppsala Universitet 1994-. Medlem av EMU-utredningen 1995-1996. Redaktör för Scandinavian Journal of Economics 2006-2009. Se CV för ytterligare information.

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Övrigt

Nils Gottfries

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin