Jan Darpö

Professor emer. i miljörätt vid Juridiska institutionen; Gäster och övrigt verksamma

Telefon:
018-471 22 47
E-post:
Jan.Darpo@jur.uu.se
Besöksadress:
Munken 1, Trädgårdsgatan 20
75309 Uppsala
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA
Akademiska meriter:
JD, doc
CV:
Ladda ned CV

Kort presentation

Jan Darpö är professor i miljörätt. Hans intresseområden är miljöprocess, vattenrätt och naturvård. Han har varit gästprofessor vid University of Minnesota (2008) och University of New South Wales i Sydney (2012). Sedan 2008 är han ordförande för Århuskonventionens Task Force on Access to Justice. Han är medlem i Avosetta Group och EELFs Advisory Board, samt har haft uppdrag åt EU-kommissionen och flera utländska forskningsinstitut.

Länk till publiceringssida: www.jandarpo.se

Biografi

Jur.kand. 1991
Jur.dr. 2001
Docent i miljörätt 2002
Universitetslektor 2004
Professor 2011

Interna uppdrag

Ledamot av forskningsutskottet 2005-2008

Programansvarig för forskningsprogrammet ENFORCE (Enforcing Environmental Law in Europe), finansierat av Naturvårdsverket, 2004-2010

Ansvarig för den rättsvetenskapliga delen i forskningsprogrammet ”Combining sustainable biodiversity and human activities in the Swedish archipelago”, ett samarbete med Institutionen för ekologi vid SLU, finansierat av FORMAS, 2008-2015

Ansvarig för den rättsvetenskapliga delen i forskningsprogrammet ”Claws and Laws: A Dialogue between Law and Ecology”, ett samarbete med Institutionen för ekologi vid SLU (Grimsö), finansierat av Naturvårdsverket, 2014-2017

Programansvarig för forskningsprogrammet PROSPEC (Protection of species in environmental decision-making processes), finansierat av Naturvårdsverket, 2017-2019

Ledamot i Granskningsgruppen för doktorandansökningar (2012-)

Externa uppdrag

Expert i Miljöskadeutredningen (M 2004:03), 2005-2007, Miljöprocessutredningen (M 2007:04), 2007-2009 och Utredningen om reglering av industriutsläpp (M 2010:07), 2010-2011, sekreterare i Utredningen om Naturvårdsverket (M 2007:02), 2007-2008. Underlagsrapport till Havsmiljöutredningen (M 2007-05) ”Om kostnadsansvaret för miljöövervakning på vattenförvaltnings-området; 2008-04-14 ”

Internationell granskare åt forskningsinstitutet IWT/Flanders under den flamländska regeringen (2006), senior adviser (tills. med professor Ludwig Krämer, Universität Bremen) i EUs Conformity Study of measures of Member States to transpose Directives on Information and Public Participation in Environmental Matters (2008), svensk rapportör (tills. med biologen Helene Lindahl Vik) i Conformity Study on the EU Member States’ Implemenatation of the Habitats Directive till Europaparlamentet (2009), internationell granskare åt Netherlands Organization for Scientific Researc, NWO (2012).

Ordförande i Task Force on Access to Justice under Århuskonventionen (UNECE Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters), 2008-2011, 2011-2014, 2014-.

Samordnare av EU-kommissionens studie ” Study on factual aspects of access to justice in relation to EU environmental law in its member states”, tillika ansvarig för slutrapporten, 2011-2013

Granskare av EU-kommissionens vägledning om tillgången till rättslig prövning på miljöområdet, 2016

Medlem i Avosetta Group of European professors of environmental law, 2015-

Intresseområden

Juridiskt ansvar för förorenade områden, naturvård och ersättningsrätt, miljöstraffrätt, miljöprocess.

Extern undervisning

Inledningsföreläsare vid Miljörättsdagarna sedan 2005 (seminarier sedan 2002).

Föreläsare på Domstolsverkets internutbildningar (2001-2003, 2014-), föreläsare på Miljödomstolarnas miljödagar 2004, 2007, 2009, 2010 och 2011/2012

Föreläsningar för EU Forum of judges for the environment (EUFJE), Rom 2005, Stockholm 2010 och Wien 2013.

Ko-referent vid seminariet ”Miljødemokrati – offentlighedens deltagelse i beslutningsprocessen” vid det 38:e Nordiska juristmötet i Köpenhamn, 21–23 augusti 2008.

Gästprofessor vid University of Minnesota Law School i Minneapolis, ht 2008.

Föreläsning om ”Access to Justice in Environmental Matters” vid Law School of University of Minnesota och Cleveland-Marshall College of Law, University of Ohio samt vid Pace University (New York), 2008, 2009, 2011.

Föreläsning vid nätverkskonferens för regeringstjänstemän från EU (”NEEL” - Network for European Environmental Lawyers) som Miljödepartementet anordnade inom ramen för det svenska ordförandeskapet i EU (dec-09).

Föredragning inför riksdagens näringsutskott om regeringens tillåtlighets-bedömningar enligt miljöbalken (mars-10).

Föreläsning”When Better Regulations meets Aarhus” på konferens med finska Miljödepartementet i Helsingfors (juni-10).

Gästprofessor vid Faculty of Law, University of New South Wales, Sydney, september-december 2012.

Inbjuden talare vid internationella konferenser i Geneve (Schweiz), Almaty (Kazakstan), Belgrad (Serbien), Pristina (Kosovo), Cork (Irland), Osaka (Japan), Wroclaw (Poland), Bremen, London, Paris; 2008-2016

Doktorander

Annika Nilsson: Administrative Enforcement of Environmental Law in Europe. Disputerade juni 2011.

Yaffa Epstein: (2010-): Large carnivore protection: A comparative legal analysis of regulatory solutions in the European Union and United States.

Agnes Eklund: (2012-): Environmental democracy? A comparative study of procedural law.

Jason Czarnezki (2015-): Furthering Environmental Interests through Public Procurement. A comparative legal analysis between the USA and EU.

Opponenskap, betygsnämnd m.m.

Betygsnämnd: Helena du Rées: Miljöbrott, myndighet och marknad. Doktorsavhandling vid Kriminologiska inst, Stockholms universitet, disputation 2004-10-04

Opponent: Christina Hörnberg Lindgren: Miljökonsekvensbeskrivningar som rättsligt verktyg för hållbar utveckling. Doktorsavhandling vid Juridiska inst., Umeå universitet. Disputation 2005-05-20

Opponent: Maria Pettersson: Legal preconditions for wind power implementation in Sweden and Denmark. Rättsvetenskaplig licentiatsavhandling vid Inst. för ekonomi och samhällsvetenskap, Luleå tekniska universitet. Disputation 2006-03-01

Betygsnämnd: Henrik Josefsson: Good ecological status. Advancing the Ecology of Law. Doctoral thesis at the Faculty of Law, Uppsala Universitet, 2015-05-13

Opponent: Lars Bäckström: Svensk gruvrätt. En rättsvetenskaplig studie rörande förutsättningarna för utvinning av mineraler. Rättsvetenskaplig doktorsavhandling vid Inst. för ekonomi och samhällsvetenskap, Luleå tekniska universitet. Disputation 2016-01-28

Värd för gästforskare

Associate professor Filippo Valguarnera, University of Florens, vt 2008

Professor Heidi Robertson, Cleveland-Marshall College of Law, University of Ohio, vt 2009.

Professor Jason Czarnezki, Environmental Law Center/Vermont Law School, mars 2011.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Rapporter

Jan Darpö

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin