Håkan Engqvist

Professor i tillämpad materialvetenskap vid Institutionen för materialvetenskap; Tillämpad materialvetenskap

E-post:
hakan.engqvist@angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA
Akademiska meriter:
TD, Docent i teknisk fysik med inriktning mot materialvetenskap

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin