Andreas Kindmark

Adjungerad professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper; Endokrinologi och mineralmetabolism

Telefon:
018-611 92 97
Mobiltelefon:
070-228 13 23
E-post:
Andreas.Kindmark@medsci.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, Ingång 40, 5 tr
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, Ingång 40, 5 tr
751 85 UPPSALA
Akademiska meriter:
MD, läk.
Andreas Kindmark

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin