Mia Lövheim

Akademiska meriter:
TD, docent

Kort presentation

Mia Lövheim är professor i religionssociologi sedan 2011. Hennes forskning berör framförallt samspelet mellan medier, religion och kultur i samhällsdebatt samt identitetsskapande i svensk och nordisk kontext. Hon har studerat hur religion representeras i svensk och nordisk dagspress, framförallt ledarsidor, samt inom public service-medier. Hon har även studerat värderingar, genus och religion bland svenska kvinnliga bloggare och diskussioner om religion bland unga användare av webb-communities.

Biografi

Religionssociologisk forskning studerar religion som ett socialt fenomen, det vill säga hur religiösa föreställningar, praktiker och institutioner skapas genom kommunikation och interaktion på individ-, grupp- och samhällelig nivå. Min forskning speglar hur religionssociologi under de senaste decennierna utvecklats från ett fokus på kristna samfund och sekularisering mot hur religion diskuteras och hanteras i ett samhälle där tidigare identiteter, värderingar och sociala relationer omförhandlas, till exempel i medier, politik och skola.

Jag disputerade 2004 med avhandlingen ”Intersecting Identities: Young People, Religious Identity and Interaction on the Internet”. Som den första studien om religion och internet i Sverige var min forskning en viktig del av att etablerade detta internationella forskningsområde omkring år 2000. Min postdoktorala forskning har utvecklat dessa frågor i två riktningar. Den första handlar religion, värderingar och gender i främst bloggar, detta inom projektet Between Postmodernity and Tradition: Young Women's Values in Mediated Stories on the Internet, och det andra om förändrade sammanhang för och tendenser i ungas religiösa identitetsskapande, inom projektet Religion som resurs? Existentiella frågor och värderingar i unga svenskars liv.

Under åren 2010-2018 har min forskning fokuserat på samspelet mellan medier och religion, där jag inom ramen för flera mångdisciplinära och internationella projekt studerat hur religion sedan slutet av 1990-talet fått en mer framträdande roll i politisk debatt och nyhetsrapportering inom dagspress och public service-medier. I projektet ”Religionens återkomst?! En studie av religion och modernitet i Sverige med dagspress som typfall” studerade jag i samarbete med Alf Linderman, Sigtunastiftelsen, religion i svenska ledartexter 1975-2010. Inom excellenssatsningen the Impact of religion har jag drivit projekten ”Constructions of religion and the secular in contemporary Swedish public debate. An analysis of three case studies 2000-2012” samt ”Youth and Religion. A survey of the role of religion for young people’s living conditions in Sweden”, se vidare: https://www.crs.uu.se/about-impact/religious-and-social-change/.

Under åren 2015-2018 har jag inom det skandinaviska projektet ”Engaging with Conflicts in Mediatized Religious Environments. A Comparative Scandinavian Study” studerat hur public service medier (SVT, SR) hanterar frågor och konflikter omkring religiös närvaro. Genom mina publikationer från dessa projekt har jag varit en av de ledande forskarna i arbetet med att utveckla teorier om medialisering av religion inom det internationell forskningsfältet Media, Religion and Culture.

Under 2019 påbörjar jag forskning inom projektet The Nonreligion in a Complex Future (NCF) som studerar de moraliska och sociala dimensionerna av den växande kategorin "non religion" inom sociala institutioner som hälsovård, juridik, utbildning, miljö och migration. Min forskning bidrar med analys av medierepresentationer av icke-religion. Projektet leds av Professor Lori Beaman, the Canada Research Chair in Religious Diversity and Social Change, University of Ottawa.

Jag deltar aktivt med presentationer av min forskning vid internationella konferenser, samt är rådgivare i flera ledningsgrupper för nordiska och internationella nätverk och projekt. Sedan 2018 är jag en av redaktörerna för Nordic Journal for Religion and Society. Min forskning finns publicerad i nedanstående artiklar, böcker och bokkapitel.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Mia Lövheim

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin