Malena Lidar

Akademiska meriter:
Docent

Kort presentation

Jag är docent i didaktik. Mina forskningsintressen handlar om olika aspekter av undervisning och lärande i naturvetenskap, tex. hur undervisningen i naturvetenskap kan förändras som konsekvens av utbildningsreformer, hur kunskap och värden är sammanlänkade i klassrummet och hur undervisningsutvecklande forskning kan bedrivas. För närvarande arbetar jag i projektet "Undervisning för och lärande av handlingskompetens i utbildning om antibiotikaresistens" finansierat av Skolforskningsinstitutet.

Biografi

Jag medverkar för närvarande i projektet “Undervisning för och lärande av handlingskompetens i utbildning om antibiotikaresistens”. finansieras av Skolforskningsinstitutet 2019-2021. Projektledare: Eva Lundqvist. https://www.skolfi.se/forskningsfinansiering/finansierade-forskningsprojekt-2018/undervisning-for-och-larande-av-handlingskompetens-i-utbildning-om-antibiotikaresistens/

Tidigare har jag medverkat i projekten:

“Betyg och nationella prov i skolår 6 – hur påverkas undervisningen i NO?”. Projektledare: Malena Lidar. Finansieras av Vetenskapsrådet (2013-2019).

“Etik i teknikundervisningen”. Projektledare: Malena Lidar. Partnerskoleprojekt, finansierat av Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (2017-2019).

”Kunskapens makt: Hur lärare möjliggör elevers deltagande och kunskapande i NO- och teknikklassrum”. Projektledare Anna Danielsson, finansierat av Vetenskapsråden (2013-2015).

“Nationella prov i biologi, fysik och kemi: eventuell betydelse för lärares undervisning och bedömning”. Projektledare: Eva Lundqvist. finansierat av Vetenskapsrådet (2011-2013).

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Övrigt

Malena Lidar

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin