Pia Axemo

Akademiska meriter:
DMSc

Kort presentation

Jag är docent i internationell hälsa vid IMCH samt specialistläkare inom gynekologi /obstetrik. För närvarande arbetar jag som forskare inom IMCH med forskningsprojekt i Sri Lanka samt i Mozambique inom områdena gender based violence och legalisering av abort .

Biografi

Jag har en utbildning som gynekolog/obstetriker och har doktorerat inom området internationell hälsa inom vilket jag har en docentur.Innan medicinstudierna läste jag sociologi och psykiatri.Som kliniker har jag längst tid arbetet på Akademiska sjukhuset i Uppsala

Många av mina kliniska yrkesverksamma år har jag tillbringat i Mozambique som klinisk läkare, med undervisning samt på hälsåvårdministeriet åren 1979-81,1983-84,1994-1996.Arbetat 2,5 år på Hälsovårdsministeriet i Addis Abeba, Etiopien som expert inom Maternal and Child health. Anställd på Världsbanken,Washington DC som Senior Reproductive Health Advisor 2,5 år.Pedagogisk erfarenhet samt utveckling av undervisningsmaterial har utförts både i Mozambique och i Etiopien samt Sri Lanka.Har varit assisterande kurshandledare för f Sida-finansierade kurser i Sexuell och Reproduktiv hälsa och Rättigheter under åren 1997-2003.Dessa kurser hade deltagare från länder i Asien, Afrika och Latinamerika och innebar förutom undervisning handledning av mindre projektarbeten i hemlandet med uppföljningar.Har undervisat som lektor i kurser inom reproduktiv hälsa på Masterprogrammet i internationell hälsa på IMCH.

Avslutade handledningar arv doktorander:Elisabeth Eriksson,Uppsala.Vathsala Jayasuria Sri Lanka.Projestine Muganyiza ,Tanzania, Muzdalifat Abeid Tanzania, Furaha August Tanzania.

Pågående handledning;Ayanthi Wikramasinghe Sri Lanka och Gilda Sitefane Mozambique

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Pia Axemo

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin