Sture Hogmark

Professor emeritus emer. i materialvetenskap 97 vid Institutionen för materialvetenskap; Tillämpad materialvetenskap

Telefon:
018-471 30 85
Mobiltelefon:
070-655 41 43
E-post:
sture.hogmark@angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA
Akademiska meriter:
TeknD, Docent i materialvetenskap

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin