Rolf Berger

Professor emeritus emer. i oorganisk kemi vid Institutionen för kemi - Ångström; Oorganisk kemi

Telefon:
018-471 73 21
E-post:
Rolf.Berger@kemi.uu.se
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala
Akademiska meriter:
FD

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin