Bo Lewin

Professor emer. i sociologi 01 vid Sociologiska institutionen; Emeriti

E-post:
bo.lewin@uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA
Akademiska meriter:
FD, prof. i sociologi 01
CV:
Ladda ned CV

Kort presentation

Professor i Sociologi, med undervisning och forskningsintressen inom såväl socialpsykologi som sociologi. Undervisar i Klassisk Sociologisk Teori och forskar med kvantiativa och kvalitativa tekniker om hur vår sexualitet formas i samspel med det omgivande samhället - hur de många parallella sexuella verkligheterna i samtida samhällen faktiskt skapas.

Examinerar masteruppsatser i sociologi och kandidatuppsatser i socialpsykologi.

Vetenskaplig sekreterare i den Regionala Etikprövningsnämnden.

Biografi

se nedladdningsbart CV

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Rapporter

Bo Lewin

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin