Stig Strömholm

Professor emer. i civilrätt med internationell privaträtt vid Juridiska institutionen; Gäster och övrigt verksamma

Telefon:
018-54 82 08
Fax:
018-54 82 08
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA
Akademiska meriter:
JD, Dr.jur, FDhc, FK, f.d. prof. i allmän rättslära 69

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin