Håkan Andersson

Professor i civilrätt vid Juridiska institutionen; Professorer, lärare, forskare

E-post:
Hakan.Andersson@jur.uu.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA
Tillgänglig:
mottagn. dagligen
Akademiska meriter:
JD
Håkan Andersson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin