Christer Oscar Kiselman

Akademiska meriter:
FD, FDhc

Kort presentation

Christer Oscar Kiselman är en människa.

Något närmare beskrivet är han en matematiker som talar svenska, esperanto, engelska och franska.

Han har forskat om partiella differentialekvationer; senare om komplex analys och komplex geometri. Numera arbetar han mest med digital geometri, matematisk morfologi och diskret optimering.

Mer information hittar du på Christer Kiselmans personliga webbsida.

Nyckelord

  • complex geometry
  • digital geometry
  • discrete optimization
  • esperanto
  • mathematical morphology
  • yiddish

Biografi

Se min vävsajt www.cb.uu.se/~kiselman/.

Jag är en människa.

Jag är en matematiker som talar svenska, esperanto, engelska och franska.

Sedan 2014 är jag gästprofessor vid Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi.

De matematiker som betytt mest för min utveckling har varit Lars Hörmander (1931--2012) och André Martineau (1930--1972).

Jag har varit huvudhandledare för 18 doktorander från sju länder. De har doktorerat under perioden 1974--2016. Fyra av dessa disputerade efter min pensionering; de två sista vid Stockholms Universitet respektive l'Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Bamako.

I skolan läste jag engelska, tyska och franska. Min mest inspirerande lärare var Karl Axnäs (1899--1984). Jag började studera ryska vid 13 års ålder. Jag har levt mer än ett år i USA och mer än två år i Frankrike. Jag har läst persiska (2007--2009) och klassisk grekiska (2010--2011) vid Uppsala universitet och, under läsåret 2015/2016, jiddisch vid Lunds universitet. I juli 2016 deltog jag i en sjudagarskurs om jiddisch i Weimar.

Forskning

Jag började att forska på partiella differentialekvationer och gick sedan över till komplex analys och komplex geometri, inklusive geometri i oändligt många dimensioner. Min senaste publikation om komplex geometri kom ut i mars 2016. I mars 2019 accepterades ett senare manus om komplex geometri för publicering.

Numera arbetar jag mest med digital geometri, matematisk morfologi och diskret optimering, och skriver på en bok om dessa ämnen.

Jag forskar även på esperanto och jiddisch (publikationer 92-a, 08-a, 15-a, 15-b, 16-b) och har författat två texter, varav en sändes in för möjlig publicering 2019-12-13 och den andra kommer ut 2021.

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Övrigt

Christer Oscar Kiselman

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin