Conny Svensson

Akademiska meriter:
FD

Biografi

Kort CV

  • Conny Svensson (f 1940). FK 1962, FM 1967, FD 1974, Doc i litteraturvetenskap 1983.
  • Forskningsassistent vid avd. för litteratursociologi, litteraturvetenskapliga inst. Uppsala 1967–69.
  • Universitetsundervisning i Uppsala, Örebro, Umeå och Luleå 1974–78.
  • Lektor i Sveriges litteratur vid Helsingfors´ universitet 1978–1990; tf professor där 1980–81, 1982–83.
  • Lektor vid litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala 1990-2001 samt studierektor där 1992–95.
  • Befordrad professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet 2001.
  • 2003–2009 redaktör för Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundets i Uppsala årsbok.

Forskningsintressen

  • Strindberg
  • Europeisk 1800-talsroman
  • Antikens litteratur

Pågående forskning

Uppsats om Sven Stolpe om August Strindberg, uppsats om två romaner av Victor Hugo, uppsats om Sigrid Undset

Publicerade böcker

De läste Dante. Från Boccaccio till Tage Danielsson. Carlssons 2020

Plaskdammen som försvann. Folkhemsminnen. Carlssons 2016

En berättelse om två städer. Florens i dikt och verklighet. Atlantis 2011.

Pli på pojkar. Från Dumas till Kar de Mumma. Atlantis 2008. Skrifter utgivna av Svenska Barnboksinstitutet 102.

Gösta Gustaf-Janson och nazismen. Litteratur och samhälle. Meddelande från Avdelningen för litteratursociologi. Uppsala, 2008.

Strindberg om världshistorien. Gidlunds, 2000.

Tarzan i slukaråldern. Rabén Prisma, 1997.

Revolt och mystik. En bok om Hans Granlids romaner. Rabén & Sjögren, 1989.

Åttitalet och konstnärsromanen. Doxa, 1985.

Idé och symbol. Studier i fem romaner av Gustav Hedenvind-Eriksson. Cavefors, 1974 (Diss.)

Gustav Hedenvind-Eriksson. En bibliografi. Avd. för litteratursociologi, Uppsala, 1973.

Utgivning och kommentarer för Nationalupplagan av August Strindbergs Samlade Verk (Norstedts förlag)

Kvarstadsresan. Fabler och Societeten i Stockholm samt andra prosatexter 1880-1889. Del 18, 2009.

Essäer, tidningsartiklar och andra prosatexter 1900-1912. Del 71, 2004

Götiska Rummen. Del 53, 2002

Nya Svenska Öden. Del 56, 1998

Historiska Miniatyrer. Del 54, 1997

71 Essäer, tidningsartiklar och andra prosatexter 1900-1912

Utlagda på http://litteraturbanken.se/#!/presentationer/specialomraden/SSV.html

Publicerade essäer och artiklar 1982– (urval)

”Sigfrid Siwertz och Uppsala.” (Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala. Årsbok 2012 /tryckt 2014/

”Agnes von Krusenstjerna – badgäst på 10-talet.” (Ölandsbladet 4/6 2013)

”Somrar i Segerstad för Ahlins.” (Ölandsbladet 15/8 2013) Om Lars och Gunnel Ahlin

”Renässans, fascism och turism. Om Bergman, Delblanc och Florens.” I: Svartsyn och humor. Om Hjalmar Bergman och Sven Delblanc. Lars Ahlbom och Kerstin Dahlbäck, red. Carlssons förlag 2013

“Duke och Satchmo – romanhjältar.” (Duke Ellington Society of Sweden. Bulletin nr 3 2013) Recension av Mick Carlon: Riding on Duke’s Train & Travels with Louis

Recension av Claire Tomalin: Charles Dickens. A Life & Robert Douglas-Fairhurst:Becoming Dickens. The Invention of a Novelist. (Samlaren 2012)

"Selma Lagerlöf och Öland" (Ölandsbladet 5/1 2011)

"Flickbokens Florens och verklighetens" (Om Astrid Lindgren och Stieg Trenter)
(Svenska Dagbladet 11/4 2011 under strecket)

"Hillman, Homan och Bark. Tre romandeckare löser öländska mordgåtor" (Ölandsbladet 21/4 2011)

"När Margit Friberg debuterade.", (Ölandsbladet 8/6 2010)

"Gli scrittori stranieri raccontano Roma. L'immagine della Città della cultura italiana nel XIX secolo." A cura di Sergio Campailla, Samlaren 2009 (recension)

"Linnés öländska resa – och Margit Fribergs." (Ölandsbladet 29/12 2009)

”Breven från Elin”. (Historiska och litteraturhistoriska studier 84, red. Pia Forssell och Derek Fewster. Svenska Litteratursällskapet i Finland, Helsingfors 2009)

"Voltaire botar fanatismen.", (Dagens Nyheter 2/9 2009) (essä)

”Hemsöbornas förvandlingar. ” (Upsala Nya Tidning 19/7 2009) (essä)

”Geijerstam och kronofogdens berättelser. Fyra Ölandshistorier.” (Ölandsbladet 9/6 2009)

”Ellington och Shakespeare.” (Duke Ellington Society of Sweden. Bulletin. Nr 2, april 2009)

”August Strindberg och Öland.” (Ölandsbladet 31 juli 2008)

”Mord i Florens – en död i skönhet.” (Jury. Tidskrift för deckarvänner, nr 1 2006)

”Kiplings djungel ett klassrum för unga män” (Svenska Dagbladet 23/12 2004, under strecket)

”Författarnas Brutus. Några skönlitterära skildringar av Caesars mördare” (Classica. Meddelanden från Svenska Klassikerförbundet, nr 1 2004)

”Ordkonst och bildkonst i Olle Hedbergs roman Foto von Blomberg”. (Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala. Årsbok 2004)

”Från skoldans till jazzfestival. Om traditionell jazz som motiv i svensk prosa.” (Orkesterjournalen nr 4 2004)

”Kiplings djungel ett klassrum för unga män.” (Svenska Dagbladet 23/12 2004, under strecket)

”Kärlekens krokvägar. Romanen om Pelle och Maja Svanslös.” (Tidskrift för litteraturvetenskap nr 4 2003)

“Manns Goethe möter Werthers Lotte.” (Svenska Dagbladet 11/11 2003, under strecket)

”Från Fjärdingen och Svartbäcken.” (20 x Strindberg. Vänbok till Lars Dahlbäck, A&W International 2003)

”Historia, samtid och utopi. Om Nils Hydén och Gula Brigadens hjältar.” (Barnboken, nr 2 2002)

”Spartacus som Hitler, och som Stalin. Två romaner om den romerska slavrevoltens ledare.” (Medusa nr 4 2002)

”Bo Bergmans dikt ’Strindberg’.” (I Poetiska världar. 33 studier tillägnade Bengt Landgren. Brutus Östling/Symposion 2002)

”Gladiatorer, filosofer och slavinnor. Antikens värld och litteratur i några svenska romaner och dikter.” (Horisont nr 4 2002)

”Hans Granlid, Birger Sjöberg och Skaldekonungen Gustafsson”. (I I rörelse. Birger Sjöbergsällskapets årsbok 2001)

”Hedenvind och Boccaccios kock.” (Samlaren 2001)

”Dante, tiden och evigheten.” (I Tid och evighet. Nedslag i det gångna årtusendets europeiska litteratur. (Litteraturvetenskapliga institutionen Uppsala universitet. Meddelanden nr 7 2000)

”Einar Hylanders pojkböcker.” (Biblis nr 5 1999)

“Fyra musketörer och en greve.” (Horisont nr 3 1999)

”Karl-Alfred och Kornknarren. Några nedslag i en läsarutveckling.” (SLÅ 1998)

”Tre män i en båt. Om Sigfrid Siwertz´ roman Saltsjöpirater.” (I Festskrift till Johan Wrede. Svenska Litteratursällskapet i Finland, Helsingfors 1995)

”Varuhuset som samhälle i miniatyr.” (Svenska Dagbladet 18/11 1995, under strecket).

”Elsa Graves Svinborstnatt.” (Horisont nr 4 1993)

”Albert Engström och antiken.” (Medusa nr 3 1990)

”Carlo Collodi och romanen om Pinocchio.” (Horisont nr 5 1990)

”Per Hallström och Italien.” (Horisont nr 1 1989)

”Ikaros i åttitalet. Om Georg Nordensvan och hans dubbelroman Lifsuppgifter.” (Samlaren 1985)

”Sommarsagan och verkligheten. Kring en roman av Anne Charlotte Leffler. (SLTnr 2 1982)

Publikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Övrigt

Conny Svensson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin