Leif Lewin

Skytteansk professor i vältalighet och statskunskap 72. emer. vid Statsvetenskapliga institutionen; Forskare och lärare

Telefon:
018-471 34 12
Fax:
018-471 34 09
E-post:
Leif.Lewin@statsvet.uu.se
Besöksadress:
Östra Ågatan 19
753 22 Uppsala
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA
Tillgänglig:
Gamla torget 3
Akademiska meriter:
Professor emeritus

Kort presentation

Jag har på svenska och engelska publicerat ett fyrtiotal böcker och några hundra artiklar på statsvetenskapens flesta områden: politisk teori och idéanalys, rationalistisk teoribildning, politiska partier och intresseorganisationer, svensk politik, global demokrati, statsvetenskaplig metod.

Biografi

Jag har på svenska och engelska publicerat ett fyrtiotal böcker och några hundra artiklar på statsvetenskapens flesta områden: politisk teori och idéanalys, rationalistisk teoribildning, politiska partier och intresseorganisationer, svensk politik, global demokrati, statsvetenskaplig metod. Jag har haft förtroendeuppdrag som prefekt, dekanus och vicerektor, har varit facklig förbundsordförande, är medlem i svenska och utländska akademier och lärda sällskap, har suttit i offentliga kommittéer och i styrelser för myndigheter, råd och stiftelser, är grundare av Skytteanska priset, varit rådgivare i utrikes- och utbildningsdepartementen samt varit regeringens särskilde utredare i skolfrågor. Jag medverkar i dagspressen och har även publicerat mig skönlitterärt med bland annat fyra romaner.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Övrigt

Leif Lewin

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin