Kaj Håkanson

Professor emer. i sociologi 01 vid Sociologiska institutionen; Emeriti

E-post:
kaj.hakanson@uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin