Karin Borevi

Forskare vid Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion och samhälle (CRS)

Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3C
751 20 Uppsala
Postadress:
Teologiska institutionen
Box 511
751 20 Uppsala
Akademiska meriter:
FD

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin