Ny databas för forskning om medeltida omvärldsuppfattningar

Nu blir det möjligt att forska om omvärldsuppfattningar och rumslighet i medeltida svensk och dansk litteratur. Den nya forskningsinfrastrukturen Norse World som nu lanseras, är en digital tvärvetenskaplig resurs som vänder sig till bland annat forskare inom en lång rad discipliner såsom filologi, historia, litteraturvetenskap och digital humaniora. Forskningen är fritt tillgänglig för både forskare och allmänhet.


Humanistisk forskning där man fokuserar på plats och rum, så kallad spatial humaniora, är ett växande forskningsfält. Hittills har bristen på information om ortnamn och andra spatiala referenser i litterära texter hämmat möjligheten att utveckla forskningsområdet genom att studera omvärldsuppfattningar och spatialitet i det medeltida Skandinavien.

Medeltida litteratur från Sverige och Danmark är en rik källa till information om föreställningar kring främmande länder under medeltiden: Vilka platser är omskrivna och i vilka sammanhang? Är vissa platser mer populära i vissa texttyper eller vid vissa tidpunkter? Hur kopplar ortnamn samman olika texter? Finns det en gemensam omvärldsuppfattning? Hur samspelar rumslighet och genus?

Alexandra Petrulevich
FOTO: Agnieszka Backman

– Forskning som vill visa vad de förmoderna skandinaverna förstod om platser i främmande länder kräver ett register över utländska ortnamn i svensk och dansk litteratur från medeltiden. I och med Norse World finns nu för första gången en infrastruktur som möjliggör forskning om de förmoderna svenskarnas och danskarnas omvärldsuppfattning, säger Alexandra Petrulevich, forskare vid institutionen för nordiska språk Uppsala universitet

Den nya infrastrukturen består av tre huvudsakliga komponenter: en skräddarsydd back-end MySQL-databas, Norse World, en interaktiv kartresurs baserad på Leaflet-biblioteket och ett REST-API, en oberoende back-end applikation som möjliggör tillgång till databasen när användare gör sökningar i kartresursen. Samtliga komponenter använder sig av öppen källkod och går att bygga in i större infrastrukturkluster. Infrastrukturen, inklusive dess interaktiva resurs Norse World, är ett både vetenskapligt och tekniskt humanistiskt nybygge som tidigare inte har funnits inom nordisk filologi och språkvetenskap.

Den digitala resursen Norse World är ett resultat av infrastrukturprojektet Fornnordisk omvärldsuppfattning (IN16-0093:1) som finansieras av Riksbankens Jubileumsfond, 2017–2020.

 

Läs mer

Elin Bäckström

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin