Gustaf Adolfsmedaljer för betydelsefulla insatser

Den äldre Gustaf Adolf-medaljen kallas också Hedlinger-medaljen efter gravören Johann Carl Hedlinger.

Den äldre Gustaf Adolf-medaljen kallas också Hedlinger-medaljen efter gravören Johann Carl Hedlinger.

Fem medarbetare vid Uppsala universitet tilldelas Gustaf Adolfsmedaljer för betydelsefulla insatser.


Den äldre Gustaf Adolf-medaljen kallas också Hedlinger-medaljen efter gravören Johann Carl Hedlinger. Medaljen delas ut, antingen i guld eller silver, till den som varit dekan under mycket lång tid, till en prefekt som initierat och förestått särskilt betydelsefull verksamhet och till personer som genomfört mycket betydelsefull utrednings- och liknande arbete av stor omfattning eller varaktighet.

1924 års Gustaf Adolf-medalj har tilldelats konungar, kanslerer, rektorer, prorektorer, förvaltningschefer och stordonatorer.

Gustaf Adolfsmedaljen i guld:

Seniorprofessor Bengt Gerdin belönas för sin framstående forskning inom området intensiv- och brännskadevård samt för att med tydlighet, kompetens, administrativ skicklighet och engagemang ha utfört ledningsuppdrag och andra förtroendeuppdrag inom den medicinska fakulteten och Uppsala universitet.

Professor Tord Johansson belönas för sin forskning inom kärnfysik och för sina omfattande och långvariga ledningsuppdrag inom universitetet, bland annat som prefekt och sektionsdekanus, samt sina insatser i ledningen för flera stora nationella och internationella forskningssamarbeten.

Professor Merja Kytö belönas för sin framstående forskning i engelskans språkhistoria samt för sina insatser som prefekt för engelska institutionen 2011-2018. Som prefekt har Merja Kytö moderniserat institutionens interna organisation och beslutsprocesser. Med genomtänkt ledarskap har hon breddat ansvaret och engagemanget för gemensamma frågor i hela kollegiet.

Gustaf Adolfsmedaljen i silver:

Mia Lindegren har under många år haft omfattande ledningsuppdrag inom universitetsförvaltningen, bland annat som chef för Uppsala Learning Lab och därefter som it-chef. Hon har utvecklat och samordnat Uppsala universitets it-infrastruktur, stöd och dess servicenivå. Hon har arbetat för att få en mer samordnad it-verksamhet och infrastruktur och hennes bidrag till att detta nu förverkligas inom universitetet är betydande.

1924 års Gustaf-Adolfs-medalj (15 storleken, guld) med blå-gult band:

Katarina Bjelke belönas för sina insatser som universitetsdirektör och
chef för universitetsförvaltningen. Hon har framgångsrikt utvecklat universitetets stödverksamhet samtidigt som hon i universitetsledningen verksamt bidragit till universitetets generella strategiska utveckling. Prestigefri och lösningsinriktad har hon outtröttligt hanterat sina breda ansvarsområden med professionalitet, kompetens och saklighet. 


 

Läs mer om universitetets priser och utmärkelser.

Linda Koffmar

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin