”Tio år med positivt föräldraskap i Uppsala”

Krönika

Med Triple P kan du stärka dina föräldraförmågor.

Med Triple P kan du stärka dina föräldraförmågor.

’Det är inte alltid lätt att vara förälder – med Triple P kan du stärka dina föräldraförmågor’. Så lyder annonserna på förskolan för föräldravägledning enligt Triple P – Positive Parenting Program. Vår forskning visar att föräldrar uppmärksammar budskap av det här slaget i större utsträckning än bilder och budskap om glädje och lätthet, skriver fyra forskare i Barnhälsa och föräldraskap.


Har man lite gnissel i vardagen så blir man kanske provocerad av idylliska bilder på barn och föräldrar; i alla fall tilltalas man inte av det program de annonserar. En del föräldrar har beskrivit för oss att de kan känna sig misslyckade bara av att titta på andras ”bullbaks-bilder” på Facebook, trots att de vet att det som läggs upp inte återspeglar annat än en liten skärva av någons verklighet. Nä, annonser som ska få föräldrar intresserade av föräldrastödsprogram måste kännas äkta.

Samtidigt behöver man få känna en rimlig möjlighet att lyckas för att vilja anmäla sig: därav formuleringen som ska trigga tilliten till den egna förmågan (self-efficacy), du kan stärka dina föräldraförmågor! Dessutom upptäckte vi att mammor och pappor motiveras av delvis olika saker för att delta i föräldrastödsprogram. Medan mammor oroade sig mer för beteendeproblem hos barnet, verkade papporna ha högre sannolikhet att vilja delta om barn hade känslomässiga problem. Alla dessa aspekter återspeglas i annonserna.

Kommentarer från föräldrar

  • Alla föräldrar kan ha nytta av det. Även om föräldralivet fungerar bra, så finns det alltid saker att förbättra. / Pappa och mamma till två barn
  • Min fru och jag fick jättemånga praktiska råd i en vänlig och öppen atmosfär. Råden presenterades på ett enkelt sätt. / Pappa till två barn
  • Jag har lärt mig mycket om hur jag kan hantera mina barns utbrott. / Mamma till två barn
  • Med hjälp av Triple P blir det inte alls lika många konflikter att ta, och blir det konflikter kan vi allt som oftast avleda och hantera det hela. Vi mår bättre, agerar lugnare och hela familjen har roligare tillsammans. / Pappa och mamma till ett barn
  • Min relation med barnen är bättre, eftersom strategierna är realistiska, de går att genomföra. / Mamma till fyra barn

Programmet kommer ursprungligen från Australien och under de första åren var vi upptagna med att visa att föräldrar och barn i Sverige har liknande mönster som i andra länder när det gäller samband mellan föräldrastrategier och barns beteendeproblem. Programmet genomgick också en rejäl kulturanpassning med omgjorda filmer och bearbetade texter.

Anna Sarkadi, Raziye Salari, Anton Dahlberg & Helena Fabian

Idag är programmet en del av Uppsala kommuns ordinarie föräldrastödsutbud. Triple P erbjuds genom förskolan – nära barns och föräldrars vardag – av förskollärare som arbetar med Triple P som en del i sin tjänst. Det innebär att föräldrar får en kortare väg till föräldrastöd, att det blir enklare att nå alla familjer i kommunen och att det förhoppningsvis känns lättare att söka stöd. Det är många BVC-sjuksköterskor som i samband med årskontrollerna upptäcker beteendeproblem och kan då rekommendera föräldrar att delta i Triple P.

Enligt den nationella strategin ska alla föräldrar till barn i åldrarna 0 till 18 år erbjudas stöd i föräldraskapet. Det är en knepig balansgång mellan att erbjuda ett program brett för att göra det lätt att söka hjälp å ena sidan, och evidensen som säger att föräldrastödsprogram är effektiva vid framförallt beteendeproblem och inte som universell insats, å den andra. Vi har dock visat att föräldrar som deltog i Triple P genom förskolan var i behov av hjälp – att vi nådde rätt föräldrar och inte bara ”the worried well” som är fallet i många förebyggande insatser.

I Uppsala har vårt tioåriga samarbete med kommunen resulterat i att det evidensbaserade programmet Triple P erbjuds till småbarnsföräldrar som känner behov av det. Det är vi stolta över, för vi vet att det faktiskt inte alltid är lätt att vara förälder!

Anna Sarkadi,
Raziye Salari,
Anton Dahlberg,
Helena Fabian

Forskargruppen CHAP
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
Uppsala universitet

Mer information

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin