Angående invasionen av Ukraina

Del av universitetshuset, Uppsala Universitet

Del av universitetshuset, Uppsala Universitet

Uppsala universitet står bakom Sveriges regerings kraftfulla fördömande av Rysslands invasion av Ukraina.


– Universitetet följer, precis som resten av världen, de fasansfulla händelserna i Ukraina. Det är viktigt att vi som universitet i tider som dessa tydligt står upp för demokratiska värderingar och för universitetens och forskningens frihet. Mina tankar går självklart först till alla i Ukraina som drabbas av kriget, säger rektor Anders Hagfeldt

Ett arbete har inletts inom Uppsala universitet för att försöka förutse vilka konsekvenser, som kan komma att drabba enskilda personer från Ukraina som befinner sig i Uppsala eller på Gotland, för studier eller arbete vid universitetet.

Enligt våra uppgifter – och så vitt vi vet, finns i nuläget inga studenter eller anställda från Uppsala universitet i Ukraina. Däremot har vi studenter, doktorander och medarbetare som kommer från Ukraina.

Universiteten i Ukraina har tvingats att stänga på grund av invasionen, vilket får allvarliga konsekvenser för utbildning och forskning.  Uppsala universitet förbereder, tillsammans med andra svenska lärosäten och organisationen Scholars at Risk, möjligheter för att kunna bistå kollegor och studenter på flykt.

Uppsala universitet ingår i flera internationella nätverk där vi samarbetar om gemensamma frågor för europeiska universitet och samlas kring grundläggande akademiska värderingar, yttrandefrihet och akademisk frihet. 
Läs uttalande frånThe Guild
Läs uttalande från The Coimbra Group
 

Stöd som erbjuds

Företagshälsovården kan erbjuda professionellt stöd för medarbetare som upplever stress och psykisk oro i samband med dessa händelser:

Studenthälsan kan erbjuda samtalsstöd för studenter. Där finns kuratorer och psykologer.

Studentprästerna erbjuder stöd och ger tröst till alla universitetets anställda och studenter, oavsett tro eller övertygelse.  

Arbete pågår också inom Uppsala universitet för att undersöka inom vilka områden som det är nödvändigt att omedelbart agera för att kunna upprätthålla forskning och utbildning vid universitetet – och även om hur sanktionerna mot Ryssland ska hanteras och vilken påverkan de kan komma att få.    

 

Gunilla Sthyr

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin