E-infrastruktur för livsvetenskap får SSF-anslag

21-9

Bildtext

Johan Rung, forskare vid Uppsala universitet och SciLifeLab, får ett anslag på 15 miljoner kronor till projektet "En nationell e-infrastruktur för livsvetenskapliga data". Det är en del av programmet Research Infrastructure Fellows vid Stiftelsen för strategisk forskning (SSF).


Programmet "Research Infrastructure Fellows" utlystes för första gången 2014, till nyckelpersoner som arbetar med forskningsinfrastruktur vid svenska universitet. Nu får ytterligare sju projekt 15 miljoner kronor vardera under en femårsperiod.

Ett av dem är "En nationell e-infrastruktur för livsvetenskapliga data", som leds av Johan Rung, forskare vid SciLifeLab Data Centre och institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet.

Nationella datainfrastrukturer

Johan Rung, forskare vid SciLifeLab Data Centre.

Projektet handlar om att stärka verksamheten vid SciLifeLab Data Centre, som bygger nationell datainfrastruktur och stödfunktioner för forskare och serviceenheter inom life science i Sverige.

– Vi driver system för lagring och beräkning och olika system för stöd i det dagliga arbetet, som till exempel projekthantering och fildelning. Vi driver också vetenskapliga datatjänster med databaser och webtjänster för alla områden inom life science, och stöd för hantering av forskningsdata.

Nationell dataportal för covid-19

Exempelvis driver de den nationella svenska dataportalen för covid-19 och det nya dataplattformen för SciLifeLab och forskningsprogrammet för data-driven livsvetenskap, DDLS.

– Projektet som nu stöds av SSF kommer särskilt att bygga tjänster och resurser för känsliga forskningsdata, till exempel från kliniska forskningsstudier och precisionsmedicin, säger Johan Rung.

– Användningsområdena för infrastrukturen täcker både forskning och serviceverksamhet inom breda områden av life science, där vi integrerar forskningsdatahantering med stark IT- och datainfrastruktur. Vi har vår bas i öppen vetenskap och FAIR-principerna för att maximera genomslaget för svensk datadriven forskning inom life science.

Annica Hulth

Research Infrastructure Fellows


Programmet Research Infrastructure Fellows ska bidra till karriärvägar för nyckelpersoner som arbetar med utveckling och drift av forskningsinfrastruktur vid svenska universitet inom SSF:s verksamhetsområden: naturvetenskap, medicin och teknik.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin