Nästa generations forskare inom neutronspridning tas emot av Uppsala universitet

Vid forskarskolan SwedNESS utbildas doktorander i neutronmätningar för att i framtiden kunna använda forskningsanläggningen ESS i Lund på bilden.

Vid forskarskolan SwedNESS utbildas doktorander i neutronmätningar för att i framtiden kunna använda forskningsanläggningen ESS i Lund på bilden.

Tre deltagare från forskarskolan SwedNESS får bidrag för fortsatta karriärer inom neutronspridning med Uppsala universitet som värduniversitet. Bidragen delas ut av Stiftelsen för strategisk forskning, SSF.


Forskarskolan SwedNESS har som mål att utbilda doktorander i neutronsspridningsbaserad vetenskap riktad mot den europeiska spallationskällan, ESS. Doktoranderna återfinns inom forskningsområdena grundläggande kemi och fysik, funktionella material, ingenjörsvetenskap samt livsvetenskaper och processer. 40 doktorander är kopplade till skolan varav de första har disputerat.

Genom programmet ”SSF SwedNESS postdoc and repatriation 2021” ges nu sju deltagare möjlighet att fortsätta sina karriärer inom neutronspridning.

Bidraget omfattar en postdoc-period utomlands i ett till två år och efterföljande repatriering till Sverige i ett till två år. Uppsala universitet ska vara värd för tre av deltagarna i programmet:

 • Paulo Henrique Barros Brant Carvalho
  Projekt: In situ neutronstudie av hydridkemi vid höga tryck
   
 • Nitesh Raj Jaladurgam
  Projekt: Karakterisering av restspänningar i ferritiska stål
   
 • Prabhat Pant
  Projekt: Neutronundersökning av defekter och restspänningar i AM           

Beloppet för varje deltagare uppgår till totalt drygt SEK 2,8 miljoner, fördelat på postdoc-tid och repatriering. Utlysningen inom programmet var exklusivt riktad till SwedNESS rekryterade doktorer med examensår 2021 – 2023.

SSF finansierar SwedNESS med totalt SEK 220 miljoner fram till 2025. Målet med forskarskolan är att doktoranderna ska få sakkunskap om neutronspridningsteknik genom att utnyttja de olika befintliga neutronanläggningarna. På så sätt kan doktoranderna delta i utvecklingen av ESS, materialforskningsanläggningen i Lund som beräknas kunna leverera forskning 2023.

Anneli Björkman

FAKTA SWEDNESS


Forskarskolan SwedNESS, Swedish Neutron Education for Science & Society, startade 2016 och är ett samarbete mellan sex svenska lärosäten: Uppsala universitet (som även är koordinator), Chalmers tekniska högskola, KTH, Linköpings universitet, Lunds universitet och Stockholms universitet. SwedNESS leds av professor Martin Sahlberg vid institutionen för kemi-Ångström, Uppsala universitet.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin