Datorplatta gör förskolebarns lek mindre kreativ

Studien visar att leken med datorplattorna var mer utforskande men hade mindre element av låtsas- och fantasilek.

Studien visar att leken med datorplattorna var mer utforskande men hade mindre element av låtsas- och fantasilek.

Förskolebarns lek med datorplattor är mindre kreativ och fantasifull jämfört med deras lek med fysiska leksaker. Det visar en ny studie från Uppsala universitet, och skillnaden är markant. Resultaten går emot det som ibland hävdas, att ny teknologi skulle göra barn mer kreativa.


– Även om studien är ganska liten visar den att man kanske ska vara försiktig med att använda pekskärmar med förskolebarn, säger Robin Samuelsson, språkforskare vid Uppsala universitet.

I ett samarbete mellan forskare vid Uppsala universitet och vid Institute of Education vid University College London i Storbritannien, jämfördes nära hundra lekaktiviteter i två grupper av förskolebarn, 2-åringar och 4–5-åringar. 30 barn på två förskolor deltog i studien under förskolans fria lek, det vill säga lek utan större medverkan från pedagoger. Fri lek står för cirka 57 procent av barns tid på förskolan (Åström et al. 2020).

Lek med vanliga appar

Tidigare studier har ofta utvärderat helt nya appar eller teknologier, till exempel virtual reality/virtuell verklighet (VR) och augmented reality/förstärkt verklighet (AR), i förskolan. I den här studien ville forskarna istället undersöka hur barnen leker med vanliga populära appar i sin fria lek.

Forskarna genomförde en multimetodstudie där de spelade in video från när barnen lekte på förskolan. De undersökte både mönster i barnens lek och vad barnen gjorde när de lekte med datorplattor, jämfört med fysiska leksaker som till exempel klossar och utklädningskläder. I lek med datorplattor låg fokus på vad barnen gör på skärmarna och med sina kamrater. Barnens lek jämfördes efter att studien anpassade ett etablerat ramverk för att kategorisera barns lek (Bird & Edwards, 2015).

Mer utforskande men mindre fantasi

Studien visar att leken med datorplattorna var mer utforskande men hade mindre element av låtsas- och fantasilek. Karaktären på leken med datorplattor skiljer sig också från lekar som barn i åldern vanligtvis leker.

I läroplanen för förskolan, Lpfö 2018, står det i riktlinjerna för omsorg, utveckling och lärande att förskollärare ska ansvara för att varje barn får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande. I och med det har datorplattor etablerats på landets förskolor och en del av många barns vardag. Såväl pedagoger som forskare har sett möjligheterna med ny teknologi.

Robin Samuelsson, postdoktor vid institutionen för
nordiska språk. Foto: Henrik Zetterberg

– Våra resultat var tydliga men också överraskande med tanke på läroplanen. Vi hoppas att våra resultat är betydelsefulla och till hjälp för personal inom förskolan men också för föräldrar och andra som möter barn och teknologi i vardagen. Samtidigt som det finns möjliga lärandemekanismer för utforskande lek med datorplattor bör det finnas en medvetenhet om de sätt som nya teknologier påverkar barn, säger Robin Samuelsson.

Den här nya studien, som presenteras i artikeln How young children’s play is shaped through common iPad applications: A study of 2 and 4-5 year-olds, bygger vidare på en tidigare studie om interaktionsmönster mellan lärare och barn med datorplattor. I den jämfördes bokläsning med användandet av datorplattor, vilken visade att barn pratar mindre i situationer med plattorna. Den tidigare studien visade också på de nya icke-verbala sätt barn använder för att kommunicera med hjälp av pekskärmar.

Studierna har varit ett samarbete med Institute of Education vid University College London i Storbritannien och en del av ERC-projektet In-Touch (https://in-touch-digital.com/).

Elin Bäckström

Publikationer:


Samuelsson, R., Jewitt, C. & Price, S. (2022). How young children’s play is shaped through common iPad applications: A study of 2 and 4-5 year-olds. Learning, Media and Technology. DOI: 10.1080/17439884.2022.2141252

Samuelsson, R., Price, S., & Jewitt, C. (2022). How pedagogical relations in early years settings are reconfigured by interactive touchscreens. British Journal of Educational Technology, 53:1, 58– 76. DOI: 10.1111/bjet.13152

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin