Fortsatt stöd till databaserad hjärtforskning

EKG-skärm i sjukhusmiljö

Vid Anders Wiklöf-institutet för hjärtforskning har man bland annat kunnat utveckla AI-metoder för att tolka EKG och hitta hjärtinfarkter. Foto: Getty Images

Den åländske affärsmannen Anders Wiklöf har bidragit med ytterligare en generös donation till Uppsala universitetets forskning inom hjärt-kärlsjukdomar. Bidraget avser ett fortsatt riktat stöd till universitetets hjärtforskning baserad på data från storskaliga hälsodatakällor och artificiell intelligens.

Sverige är ett land med helt unika förutsättningar för medicinsk så kallad ”big data”-forskning. Detta tack vare den information som finns samlad i våra världsledande medicinska register som täcker hela befolkningen, digitaliserade vårddatasystem, och en lång tradition av stora befolkningsstudier med frivilliga försökspersoner som följts under decennier.

Porträtt av Johan Sundström

Johan Sundström, hjärtläkare och professor iepidemiologi. Foto: Mikael Wallerstedt

Ledare för verksamheten vid Anders Wiklöf-institutet för hjärtforskning är Johan Sundström, hjärtläkare och professor i epidemiologi. Under det senaste decenniet har han lett ett nationellt initiativ för att samordna Sveriges samtliga befolkningsstudier, med målet att möjliggöra världsledande forskning inom hjärt-kärlforskning. De nya enorma datamängder som forskarna tillgår kräver omfattande bearbetning av experter inom en rad discipliner för att bli användbara. Det krävs också nya analytiska metoder, bland annat artificiell intelligens (AI).

– Sveriges solidariska vårdmodell och nationella hälsoregister ger unika förutsättningar, och tillsammans med rika men ostrukturerade journaldata behövs nya metoder för att tillvarata förutsättningarna fullt ut. Vi ser framför allt potential i artificiell intelligens och maskininlärning, en teknik där datorer lär sig att lösa uppgifter utan att bli explicit programmerade för det. Med rätt ingång kan vi flytta fronten för hela vårt fält, säger Johan Sundström.

AI-metoder för att tolka EKG

Tack vare stödet från Anders Wiklöf har man till institutet kunnat rekrytera två data scientists för att fortsätta utvecklingen av AI. Vid institutet har man därigenom bland annat kunnat utveckla AI-metoder för att tolka EKG och hitta hjärtinfarkter.

– I en hårt pressad hälso- och sjukvård behövs nya metoder för att hinna ställa rätt diagnos och välja bästa möjliga behandling. Tack vare det generösa och långsiktiga stödet från Anders Wiklöf kan hjärtforskare och matematiker mötas för att med artificiell intelligens och registerbaserade studier föra in framtiden i våra svenska sjukhus. Donationen är därför strategiskt viktig för att accelerera vår forskning till gagn för människors hälsa, såväl i Norden som globalt, säger Anders Hagfeldt, rektor vid Uppsala universitet.

Annica Hulth

Om donatorn

  • Kommerserådet och ekonomie hedersdoktorn Anders Wiklöf är en åländsk affärsman och helägare av bolaget Wiklöf Holding, idag Nordens största koncern med enmansägande. Koncernen utgörs av fler än tjugo företag inom
  • År 1989 grundade Anders Wiklöf Stiftelsen Ålandsfonden för Östersjöns framtid.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin