De får Martin H:son Holmdahls pris för mänskliga rättigheter 2023

Pristagarna med gula blombuketter i händerna. 

Andreas Tolf, Elisabeth Rynning och Brian Palmer prisades för sina insatser i Holmdahls anda. Foto: Staffan Claesson

Fyra personer uppmärksammas i år för sina insatser för mänskliga rättigheter: professor emeritus Ove Bring, Stockholms universitet, professor Elisabeth Rynning, lektorn Brian Palmer och läkaren, doktoranden Andreas Tolf vid Uppsala universitet.

Priset är uppkallat efter förre rektorn Martin H:son Holmdahl som i år skulle ha fyllt 100 år.

− Det ger anledning att tänka brett och också uppmärksamma gärningar i Holmdahls anda. Det är dessutom precis 75 år sedan FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter antogs, något som det är viktigt uppmärksamma och som påverkat världspolitiken, säger priskommitténs ordförande, professor Peter Wallensteen.

Folkrättsprofessorn Ove Bring belönas för sitt stora verk över de mänskliga rättigheternas historia och för att han nyligen publicerat med en skarp analys av Rysslands krig mot Ukraina: ”Anfallskrigens argument: Konsten att rättfärdiga våld”. Priskommittén menar att Brings många arbeten och artiklar ” bidrar till att fördjupa insikterna om rättigheternas betydelse för en civiliserad ordning såväl inom som mellan samhällen.” Ove Bring var tidigare professor i folkrätt vid Uppsala universitet.

Han delar årets Holmdahlpris med professor Elisabeth Rynning som beskrivs som ”en pionjär inom den medicinska rätten som hon också bidragit till att etablera vid Uppsala universitet.” Rynning har tidigare varit justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen och Chefsjustitieombudsman. Idag är hon ordförande för det nystartade statliga Institutet för mänskliga rättigheter. Kommittén anser att hon ”som akademisk lärare och juridisk ämbetsman… bidragit till att praktiskt utveckla området mänskliga rättigheter. ”

Med tanke på jubileet har kommittén också beslutat om två särskilda hedersomnämnanden för insatser i Martin H:son Holmdahls anda. Universitetslektor Brian Palmer har ”med en unik pedagogisk förmåga "förklarat vikten av civilkurage för generationer av studenter". Läkaren och doktoranden Andreas Tolf uppmärksammas för sitt mångåriga ordförandeskap för Svenska Läkare mot Kärnvapen, en förening som låg Holmdahl varmt om hjärtat.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin