Ska studera det extrema vädrets effekter

Porträtt Gabriele Messori.

Gabriele Messori, professor i meteorologi, säger det är viktigt att kartlägga effekterna av klimathändelser för att ha mer kunskap inför de som kommer. Foto: Mikael Wallerstedt

Hallå där, Gabriele Messori som tilldelats totalt 33 miljoner i bidrag för att bygga upp ett nytt forskningscenter. Ni ska undersöka effekterna av extrema klimathändelser i det här excellenscentret. Hur då?

– På flera olika sätt. En del av arbetet fokuserar på att samla in olika data från olika källor så som nyhetsartiklar och rapporter från myndigheter. En annan del fokuserar på klimathändelsernas påverkan på folkhälsan. Ett tredje område rör samhällsperspektivet – vad betyder en extrem väderhändelse för olika delar av ett samhälle?

Hur kan man se hur vädret påverkar hälsan?

– Det kommer göras av min kollega Elena Raffetti. Just i Sverige finns väldigt bra data över vem som sökt till offentlig vård, för vad och när. Den kan man sedan korsa med väderdata. Då kan man ta fram intressant information om hur olika väderförhållanden påverkar vem som söker vård för vad.

Varför är det viktigt att kartlägga effekterna?

– Extrema klimathändelser är något som redan påverkar oss mycket och troligen kommer påverka oss mer i framtiden. Även i Europa är vi ofta dåligt förberedda. Ett bra exempel var översvämningarna i Tyskland, Belgien och Nederländerna 2021. De är alla högutvecklade länder med jättebra räddningstjänst och meteorologer och så vidare. Trots det kan man inte säga att de hanterade det på ett effektivt sätt när det gäller att varna befolkningen och hantera hela extremväderhändelsen. För att bli bättre på att hantera sådana här händelser är det viktigt att ha bra grundläggande kunskap.

Kommer ni räkna ut kostnaden för sådana här klimathändelser?

– Ja det ska vi göra. Men det är lite klurigt eftersom försäkringsbolagen inte är så pigga på att ge ut uppgifter om vad de har betalat ut för en viss händelse. Så det är lättare sagt än gjort.

Av det man känner till hittills, vilken typ av väderhändelse är mest kostsam?

– Vi ska ha fokus på Europa och här är det vindstormar och hårda vindar som kostar mest. De kan påverka stora arealer och det händer relativt ofta att man får vindskador.

Kommer vi få se mer extremväder framöver?

– Ja men det beror på vilka händelser och var man bor. Man ser en ökning av värmeböljor nästan överallt. När det gäller köldknäppar ser man i stället en minskning i de flesta områden.

Vilka händelser kommer öka här i Sverige?

– Här kommer vi få se flera händelser med kraftig nederbörd, troligen fler värmeböljor och extremt varma somrar och färre köldknäppar. För Sverige finns det också en del udda händelser som kan räknas som extrema. Till exempel regn på snö som bildar is. Det blir jättebesvärligt för vanligt folk, transporter och för djur. Renar lyckas inte bryta istäcket och komma åt mat.

Sandra Gunnarsson

Excellenscenter om extrema klimathändelser

Det är Vetenskapsrådet delar ut bidrag till excellenscenter för att stödja uppbyggnad och utveckling av miljöer som främjar forskningssamarbeten kring ett gemensamt tema.

Excellenscentret som ska studera effekterna av extrema klimathändelser startar i januari 2024. Syftet med satsningen är att få in tvärvetenskapliga perspektiv på påverkan och effekter av extrema väderhändelser; folkhälsa, samhällsvetenskap och natur och klimatvetenskap. Excellenscentret kommer att samarbeta med Lunds universitet och RISE (Research Institutes of Sweden). Excellenscentret har fått totalt 33 miljoner kronor i bidrag, av dessa kommer 28 miljoner kronor från Veteskapsrådet och 5 miljoner från Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin