Rektor ordförande i NCK:s styrelse

Två kvinnor framför NCK:s rollup. 

Ny styrelse ska hjälpa till att ytterligare förbättra kvaliteten i det arbete som Nationellt centrum för kvinnofrid bedriver. I bild syns universitetsadjunkt Hanna Palhamn Szabó och centrumföreståndare Anita Hussénius. Foto: Elisabet Sandberg

Nationellt centrum för kvinnofrid har fått en styrelse för att upprätthålla och främja verksamhetens höga kvalitet. Ordförande för styrelsen är Anders Hagfeldt, rektor vid Uppsala universitet.

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset arbetar nationellt på uppdrag av regeringen med att sprida kunskapen om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. NCK driver också Kvinnofridslinjen, Stödlinjen för män och stödlinjen för transpersoner. Den nybildade centrumstyrelsen kommer att ha insyn i NCK:s verksamhet och ansvara för att uppgifterna fullgörs och bibehåller sin höga kvalitet. Ordföranden för centrumstyrelsen är Anders Hagfeldt, rektor vid Uppsala universitet.

– För Uppsala universitet är Nationellt centrum för kvinnofrid ett viktigt exempel på hur forskning, utbildning och praktik kan gå hand i hand och göra konkret samhällsnytta i nuet. Det är komplexa frågor som NCK hanterar och samarbetet mellan de olika delarna är betydelsefullt. Kvinnofridslinjen blir på många sätt ett ansikte utåt och en livlina för många drabbade. Så länge hot och våld finns i nära relationer kommer NCK vara i frontlinjen, både kunskapsmässigt och konkret. Det är vi inom universitetet stolta över att kunna bidra till, säger Anders Hagfeldt, rektor för Uppsala universitet.

Porträtt Anders Hagfeldt

Anders Hagfeldt, rektor vid Uppsala universitet blir ordförande i NCK:s nya styrelse. Foto: Mikael Wallerstedt

 

Centrumstyrelsen kommer att vara beslutande organ för hela Nationellt centrum för kvinnofrid.

– Mina förhoppningar är att styrelsen ska kunna fortsätta utveckla verksamheten i den miljö som är så unik för NCK. Den ska bidra till ny forskning och kunskap som hjälper de utsatta och som flyttar fram kunskapsläget. Som ordförande ser jag också fram emot att ta del av NCK:s verksamhet och att lära mig mer, fortsätter rektor Anders Hagfeldt.

Ledamöterna inom centrumstyrelsen för NCK representerar de olika områden i humaniora, samhällsvetenskap och medicin, förtroendevalda politiker och studentkåren.

– Det är en styrka att ha en styrelse, särskilt för min position som föreståndare. Det är även betydelsefullt att rektor, som universitets högsta företrädare, sitter som ordförande för vår verksamhet, det visar vikten av styrelseuppdraget, säger Anita Hussénius, föreståndare vid NCK.

Porträtt Anita Hussenius.

Det är betydelsefullt att rektor, som universitets högsta företrädare, sitter som ordförande för vår verksamhet, säger Anita Hussénius. Foto: Mikael Wallerstedt

Inom centrumstyrelsen är ledamöterna tillsatta externt till skillnad från andra organisatoriska enheter inom universitetet där medarbetarna väljs in till styrelserna internt. Föreståndaren är huvudfördragande och har i likhet med sjukhusdirektören vid Akademiska sjukhuset och prefekten för institutionen Kvinnor och barns hälsa närvaro- samt yttrande- och förslagsrätt.

– På NCK har vi en kunskapsspridning utåt och gör uppdrag som har betydelse och bäring för en mängd olika professioner ute i samhället, då är det en stor fördel att ha externa ledamöter, med sina kontakter, i styrelsen. De kan fungera som ambassadörer för vår verksamhet ut mot myndigheter, hälso- och sjukvård och politikerna. Samtidigt som de förmedlar kontakter, förslag och önskemål som kan ha positiv påverkan på hur NCK utvecklas, avslutar Anita Hussénius.

Cecilia Yates

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin