Han får Göran Gustafssonpriset i kemi

Porträtt av Sebastian Westenhoff

Sebastian Westenhoff får Göran Gustafssonpriset i kemi för avbildning av kemiska och biokemiska reaktioner på molekylnivå. Foto: MIkael Wallerstedt

Göran Gustafssonpriset i kemi tilldelas Sebastian Westenhoff, professor i biokemi vid Uppsala universitet ”för avbildning av kemiska och biokemiska reaktioner på molekylnivå”.

Priset är ett av de mest prestigefulla som delas ut till yngre forskare. Årets fem pristagare från Umeå, Lund, Uppsala, Göteborg och Stockholm får dela på sammanlagt 33 miljoner kronor.

– Det finns jättemånga duktiga kemister i Sverige så det är en ärofull bekräftelse för mig och min forskargrupp, säger Sebastian Westenhoff.

Han arbetar med att avbilda kemiska reaktioner. Otaliga sådana reaktioner pågår samtidigt där ett eller flera ämnen omvandlas till nya ämnen. Ofta styrs omvandlingarna av proteiner som har en specifik uppgift.

För att kunna studera detta på molekylnivå använder han sig av avancerad laser- och röntgenteknik. På så sätt blir det möjligt att ”filma” hur proteinernas och molekylernas struktur förändras när de reagerar med varandra.

Fotosyntes och solceller

Framöver hoppas han kunna studera proteinernas roll laddningsöverföringar närmare. Detta är särskild viktigt inom fotosyntesen, där särskilda proteiner omvandlar solljusets energi till elektroner som sedan transportera dessa till specifika platser för vidare användning. Detaljkunskap om hur det går till kan i framtiden även komma till nytta vid framtagning av solceller.

– När solljus träffar solcellen så delas energin upp i två olika laddningar på ett sätt som liknar det som sker vid fotosyntes. Naturen har en väldigt optimal process där mycket lite energi går förlorad. Vi människor har ännu inte lyckats bygga lika bra solceller och kan säkert lära oss av hur fotosyntesen fungerar i växter, säger han.

Åsa Malmberg

Göran Gustafssonprisen

Göran Gustafssonprisen tilldelas årligen forskare som är högst 45 år gamla inom områdena matematik, fysik, kemi, molekylär biologi och medicin. Landets universitet och högskolor nominerar kandidater, Kungl. Vetenskapsakademien granskar förslagen och pristagarna utses därefter av Göran Gustafssons Stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning. I år har anslagen höjts och numera rör det sig om 6,3 miljoner kronor vardera, fördelat på tre år, och ett personligt pris på 300 000 kronor.

Läs mer

33 miljoner till forskning om bland annat TBE och smarta mikropartiklar (Pressmeddelande från Kungl. Vetenskapsakademien)

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin