Hållbara innovationer för kulturturism

christer gustavsson vid skyltar i Visby

"Vårt mål är att stödja småorter i att hitta en ny framtid genom att utnyttja sitt kulturarv på ett hållbart sätt," säger Christer Gustavsson, professor vid konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Foto: Daniel Olsson

Uppsala universitet har varit, och är, en ledande kraft i det EU-finansierade projektet ”BeCultour”, fokuserat på hållbara innovationer för kulturturism. I den här intervjun svarar projektledaren Christer Gustafsson, professor vid konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet på frågor om projektet.

Vad handlar projektet om?

– ”BeCultour” började som ett internationellt forskningsprojekt med inriktning mot olika ekonomiska aspekter av kulturvård. Genom möten med internationella forskningskommittéer och samarbeten utvecklades projektet att fokusera särskilt på cirkulär ekonomi där vi kunde identifiera bristen på kompetens och kunskap på regional nivå. Få ledande politiker tänker på kulturvård, vi måste bli bättre på att möta dem. ”BeCultour” har utvecklat sig vidare till att bli ”Beyond Culture Touring” där vi fokuserar på att skapa lokala handlingsplaner för småorter. Till exempel hur orter kan hitta en ny framtid för kulturmärkta byggnader.

Vilka delar i projektet är du och Uppsala universitet fokuserade på?

– Vi fokuserar bland annat på att utveckla hållbara lösningar för samhällen med nedlagda industriområden och kulturarv. Vi arbetar med att identifiera möjligheter och utmaningar i dessa områden, och vi använder cirkulära affärsmodeller för att skapa hållbar utveckling. Genom workshops och samarbete med lokala intressenter försöker vi hitta nya användningsområden för befintliga byggnader och kulturmiljöer. Vårt mål är att stödja småorter i att hitta en ny framtid genom att utnyttja sitt kulturarv på ett hållbart sätt.

På vilket sätt kan kulturen vara nyttig för samhällsekonomin?

– Kulturen bör inte betraktas som en kostnad utan som en investering. En tiondel av alla Sveriges företag är i kulturbranschen och kulturen har framför allt en viktig roll för lokal samhällsekonomi där den kan påverka allt från ungdomsarbetslöshet, kriminalitet och globala hållbarhetsmål.

Vad är utmaningarna med projektet?

– Utmaningen är bristen på långsiktiga planer inom kulturvårdssektorn och att vi behöver lära oss att uttrycka kulturens ekonomiska värde.

Hur är det att jobba i ett jättestort EU-projekt?

– Det finns otroligt många fördelar med att jobba i ett EU-projekt. Det är lättare att utveckla särskilda metoder och positionera sig som en respekterad röst inom området. Vi hade inte klarat av det här som en enskild forskargrupp.

Hur ser planerna ut framåt för projektet och för din forskning?

– Vi håller på och ser över om och hur vi kan implementera BeCultour i Uppsala regionen och sen jobbar vi också med ett projekt i Gottsunda. En annan idé vi har är också att skapa ett nationellt nätverk som är baserat på BeCultour- initiativet där bland annat region Gotland och Uppsala skulle kunna vara med, men det är än så länge bara på idéstadiet. Sen har jag min egen lilla ”forskningsbaby”, eller vad vi ska kalla det för, där jag försöker se över finansieringsformer och se hur vi kan skapa större attraktivitet och förståelse för investeringar i kultur och kulturvård.

Agnes Loman

BeCultour

  • Ett europeiskt samarbetsprojekt som syftar till att främja hållbar kulturturism och ekonomisk tillväxt genom att fokusera på kulturella resurser och kulturarv.
  • Genom att integrera principer för cirkulär ekonomi och hållbar utveckling strävar projektet efter att främja användningen och bevarandet av befintliga kulturella tillgångar, såsom historiska platser, byggnader och traditioner, istället för att skapa nya.
  • Projektet involverar ett antal partners från olika europeiska länder och arbetar med att utveckla metoder och verktyg för att främja hållbar kulturturism. Det inkluderar också att skapa handlingsplaner och strategier för att främja kulturellt baserad ekonomisk utveckling i olika regioner.
  • Syftet är att bidra till en ökad medvetenhet och förståelse för värdet av kulturen för samhällsekonomin och att främja samarbete och utbyte av bästa praxis inom området.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin