Caroline Liberg får pris för språkforskning från Svenska Akademien

Porträtt.

Caroline Liberg, professor emerita vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi vid Uppsala universitet, har fått "Svenska Akademiens pris för framstående förtjänster inom svensk språkforskning och språkvård till minne av Carl Gabriel och Karin Forsberg". Foto: Mikael Wallerstedt.

Hallå där Caroline Liberg, professor emerita vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi vid Uppsala universitet. Du har fått "Svenska Akademiens pris för framstående förtjänster inom svensk språkforskning och språkvård till minne av Carl Gabriel och Karin Forsberg" för år 2024.

Hur känns det att ha fått det här priset?

– Jag känner mig mycket hedrad, glad och upprymd. Särskilt mycket uppskattar jag att Svenska akademien uppmärksammar forskning som rör de yngre barnens tal- och skriftspråkande och utveckling av detsamma.

Vilka av dina insatser inom språkforskning och språkvård är du mest stolt över?

– Det är att jag har visat på såväl förskolebarns som skolbarns olika språkliga kompetenser som inte tidigare varit uppmärksammade i exempelvis styrdokument eller den pedagogiska praktiken. Samt att jag skapat en mängd begrepp som stödjer exempelvis lärare att tala om dylika kompetenser med såväl kollegor som barn och elever.

– I min avhandling ”Learning to read and write” visade jag på de mycket detaljerade kompetenser förskolebarn visar upp när de knäcker skriftkoden och börjar skriva och läsa. Andra exempel är att jag tillsammans med kollegor i senare projekt visat dels på vilka språkliga kompetenser - ofta rika sådana - barn redan i tidiga skolår använder i sitt skrivande, dels vad det innebär att läsa och skriva i olika skolämnen.

– Med hjälp av den kunskap vi därmed bidragit med kan barn och unga få ett mer riktat stöd att utveckla och vårda sitt språkande i tal och skrift och detta redan från unga år. De ges med andra ord en längre sträcka att få stöd i sin språkutveckling.

Även om du är professor emerita har du antagligen ny forskning på gång, något du kan berätta om?

– Det finns några idéer och tankar om ytterligare forskning som snurrar i mitt huvud. Men först ska jag ta hand om redan genomtänkta idéer som jag ännu inte hunnit få nedtecknade i artikelformat och publicerade. Det rör bland annat vad elever i tidiga skolår skriver om i olika ämnen och vilka språkliga drag de då använder för att uttrycka sina kunskaper om ämnena ifråga.

Anders Berndt

Fakta

"Svenska Akademiens pris för framstående förtjänster inom svensk språkforskning och språkvård till minne av Carl Gabriel och Karin Forsberg" instiftades 2024.

Caroline Liberg delar priset 2024 med Per Holmberg, professor vid institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi vid Göteborgs universitet.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin