Ytterligare tre Uppsalamatematiker får anslag från KAW

matematiska formler med hand och tangentbord i bakgrunden

Uppsala universitet har beviljats tre anslag i denna omgång av KAW:s matematikprogram. Foto: Getty Images

Inom ramen för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses matematikerprogram får doktoranden Linnéa Gyllingberg anslag för en postdoktoral tjänst i utlandet. Dessutom får universitetet medel för att rekrytera professorerna Marco Martens och Ezra Getzler som gästprofessorer.

Under åren 2014–2029 planerar Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse att tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien anslå 650 miljoner kronor till svensk matematisk forskning. Varje år rekryteras både yngre och mer erfarna, seniora matematiker till Sverige. Samtidigt får unga, svenska matematiker en möjlighet att resa ut i världen på en postdoktoral tjänst. Uppsala universitet har beviljats tre anslag i denna omgång.

Linnéa Gyllingberg som ska disputera i matematik vid Uppsala universitet i år har fått anslag för en postdoktoral tjänst vid University of California Los Angeles samt stöd under två år efter återvändandet till Sverige.

Universitetet får också medel för att rekrytera två etablerade forskare från utlandet som gästprofessorer. Professor Ezra Getzler rekryteras från Northwestern University, Illinois, USA (anslaget sökt av Thomas Kragh vid matematiska institutionen) och professor Marco Martens rekryteras från Stony Brook University, New York, USA (anslaget sökt av Denis Gaidashev vid matematiska institutionen).

Linda Koffmar

Matematiker får stöd från KAW

Totalt får 18 matematiker dela på 29 miljoner kronor i anslag inom ramen för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses matematikprogram. Inom loppet av 15 år handlar det om sammanlagt 650 miljoner kronor som stiftelsen kommer att tillföra matematisk forskning på hög nivå.

Svenska universitet med en matematisk institution har möjlighet att nominera kandidater till programmet. Dessa utvärderas sedan av Kungl. Vetenskapsakademien som samarbetar med stiftelsen.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin