Antropologen Don Kulick får ERC-anslag

porträtt av Don Kulick framför bokhylla

"Jag vill utforska hur icke-närvaro kan vara både en maktstrategi och en motståndstaktik", säger Don Kulick, särskilt rekryterad professor i kulturantropologi vid Uppsala universitet.

Don Kulick, särskilt rekryterad professor i kulturantropologi vid Uppsala universitet, tilldelas ERC Advanced Grant från Europeiska forskningsrådet. Anslaget på 2,5 miljoner euro går till ett mångvetenskapligt projekt om ”icke-personer”, det vill säga personer som är närvarande men behandlas som om de inte vore det.

ERC Advanced Grant är ett av Europas mest prestigefyllda forskningsanslag, som tilldelas väletablerade toppforskare. Syftet är att ge forskarna möjlighet att driva ambitiösa, nyfikenhetsdrivna projekt som kan leda till stora vetenskapliga genombrott.

Totalt 255 framstående forskningsledare i Europa får anslaget, varav 10 vid svenska lärosäten. En av dem är alltså Don Kulick som leder projektet ”People Who Aren’t Really There: ‘Non-persons’ as a field of scholarly inquiry”. Projektet är en bred tvärvetenskaplig satsning som ska pågå i fem år, 2025–2029, och inbegriper forskare från Sverige, Australien, Hongkong och Kanada.

Forskning om osynliggörande

Med projektet vill Don Kulick sammanföra forskning om hur osynliggörande, nedtystande, bortseende och okunnighet skapas i olika sociala sammanhang och vilka konsekvenser de kan få för individer, grupper och samhällen.

Tidigare forskning har betonat hur osynliggörande och nedtystande förtycker och kränker. Kulicks nya projekt ska vidga perspektivet och belysa också personer vars icke-närvaro är en avgörande del av deras profession, till exempel simultantolkar.

– Jag vill utforska hur icke-närvaro kan vara både en maktstrategi och en motståndstaktik, men också hur det kan vara ett eftersträvansvärt mål som kan resultera i olika typer av belöningar och tillfredsställelse. Dessutom vill jag bygga teorier kring hur sociala relationer av bortseende kräver aktivt deltagande från alla inblandade: de som är ”där” likväl som de som inte riktigt är ”där”, säger Don Kulick.

Annica Hulth

ERC Advanced Grant

Europeiska forskningsrådet (ERC) delar ut ERC Advanced Grants till 255 framstående forskningsledare i Europa. Finansieringen är
bland EU:s mest prestigefyllda och ger ledande seniora
möjlighet att driva ambitiösa, nyfikenhetsdrivna projekt som kan leda till
kan leda till stora vetenskapliga genombrott. De nya bidragen, som är värda totalt nästan 652 miljoner euro, är en del av EU:s program Horisont Europa.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin