”Det innebär en enorm möjlighet för mig”

porträtt av Veronica

I mars tilldelades Verónica Rendo en Junior Investigator Award från Cancerfonden, vilket innebär finansiering till en sexårig forskartjänst.

För Verónica Rendo, forskare vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, har de senaste två månaderna varit en tid av glädje. Men det har också varit en tid fylld av val efter att ha fått forskartjänster finansierade av både Cancerfonden och Barncancerfonden.

Verónica Rendo forskar för närvarande om hur olika typer av hjärntumörer blir resistenta mot behandling och hur man ska överkomma det. I mars tilldelades hon en Junior Investigator Award från Cancerfonden, vilket innebär finansiering till en sexårig forskartjänst. En månad senare var det dags igen, när Barncancerfonden redovisade sina ansökningsbeslut.

För 34-åringen, som fortfarande är i början av sin forskarkarriär, innebar detta både stora möjligheter och ett svårt val.

– Att få stödet från Barncancerfonden var väldigt roligt och hedrande. Tyvärr behövde jag tacka nej till det i och med att jag också fick en Junior Investigator Award från Cancerfonden som jag istället valt att gå vidare med och där forskningen i stor utsträckning liknar den jag hade planerat för Barncancerfonden. Jag kan inte använda mig av båda, men jag hoppas att jag ska kunna arbeta även gentemot Barncancerfonden under min karriär för att hitta bättre behandlingar för den här typen av hjärntumör, säger Verónica.

– Finansieringen från Cancerfonden betyder att jag får en enorm möjlighet att börja etablera mig som självständig forskare och avancera den forskning som jag vill utföra, säger hon.

I och med att cancer fortsatt är en av de största utmaningarna inom sjukvården världen över, så har det varit inom detta område som Verónica Rendo valt att forska.

– Vi alla är alltför bekanta med att ha någon i vår familj eller vänskapskrets med en cancerdiagnos. Hjärntumörerna som jag studerar, så kallade höggradiga gliom, medför för närvarande noll procents överlevnadschans på grund av brist på botande behandlingar. Det ger mig motivation att genomföra forskning som potentiellt kan avancera och underlätta nya behandlingar.

Viktigt protein kan vara nyckeln

Projektet som är kopplat till finansieringen av forskartjänsten från Cancerfonden, som hon nu valt att gå vidare med, heter Utnyttjande av funktionella och beskrivande genomiska metoder för att övervinna terapeutisk resistens mot återaktivering av p53 i höggradiga hjärntumörer. Där hoppas Verónica kunna utnyttja reaktivering av ett visst protein för att ta död på cancerceller.

–Höggradigt gliom (HGG) är en hjärntumör som förekommer i alla åldrar och har en hög dödlighet. En stor utmaning att övervinna här är att patienter blir resistenta mot få och begränsade behandlingsalternativ, vilket innebär att det inte finns någon bot. Min forskning fokuserar på ett nyckelprotein i cancer som heter TP53 och som kan reglera hur tumörens celler slutar växa eller dör. En majoritet av tumörerna drar till sig det här proteinet och kan därför svara på behandling med små molekyler som kan orsaka celldöd genom att aktivera proteinets funktion, säger Verónica.

– Det jag planerar i det här projektet är att kombinera avancerade genetiska redigerings- och sekvenseringsverktyg för att studera hur varje cell i en hjärntumör blir resistent mot behandling med TP53-aktiverande molekyler. I förlängningen hoppas jag att det ska kunna avslöja hur vi kan använda behandling med molekyler kombinerat med andra behandlingar för att effektivt ta död på hjärntumörceller.

Robin Widing

Barncancerfondens övriga tilldelningsbeslut

Forskar-ST-tjänst under två år:

Eric Morin, institutionen för kvinnors och barns hälsa:
”Övervakning av pediatriska hjärntumörer genom analys av protein och exosomer i cerebrospinalvätska”.

Helena Sjöström, institutionen för kvinnors och barns hälsa:
”Hormonella och metabola bieffekter efter strålbehandling mot hjärntumör i barndomen”.

Postdoktortjänster under två år:

Maria Globisch, institutionen för medicinska vetenskaper:
”Undersökning av spridningen av cancer till centrala nervsystemet hos barn med akut lymfatisk leukemi”.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin