Studentprotest i Carolinaparken

porträtt av rektor i Carolinaparken

"Vi ska värna individens rätt att bilda sin egna uppfattning och stå upp för den", säger Anders Hagfeldt, rektor vid Uppsala universitet. Foto: Mikael Wallerstedt

En grupp studenter tältar i Carolinaparken till stöd för Palestina. De vill att universitetet avbryter alla samarbeten med Israel och att Uppsala universitet som organisation ska ta ställning för Palestina. Dessutom vill de att universitetet ska samarbeta med palestinska universitet samt skapa ett stipendieprogram för palestinska studenter.

Hur förhåller sig Uppsala universitets rektor Anders Hagfeldt till kraven?

– Att hatandet, lidandet och dödandet av civila, måste ta slut är vi nog alla överens om, men vad gäller ställningstagandet vill jag upprepa det vi skrev i rektorsbloggen i februari, att den akademiska friheten är ett fundament för verksamheten där alla ska ha möjlighet att uttrycka sina åsikter och ståndpunkter fritt och utan restriktioner.

– Om Uppsala universitet tar ställning i enskilda frågor finns en risk i att medarbetarna uppfattar åsikten och ställningstagandet som en åsikt som alla inom universitetet förväntas dela.

Betyder det att universitetet inte kommer att ta ställning i frågan?

– Jag argumenterar alltid för den fria akademin. Universitetet är en sammanslutning av forskare, lärare och studenter som ägnar sig åt att söka kunskap. Vi ska värna individens rätt att bilda sin egna uppfattning och stå upp för den. Därför värnar jag och universitetet också om alla som vill uttrycka sin ståndpunkt, men universitetet som organisation kommer inte att officiellt ta ställning.

Hur ser du på de tältande studenterna?

– Vi välkomnar alltid respektfull debatt och uppmanar alla att stå upp för sina åsikter och att dela med sig av kunskap. Det gäller självklart också studenterna som tältar och demonstrerar.

Hur kan Uppsala universitet ha samarbeten med forskare i länder som är i krig?

– Det finns akademisk frihet men också akademiskt ansvar. Vid Uppsala universitet har forskarna själva frihet att besluta hur om vem de samarbetar med, förutsatt att de följer lagar och förordningar som fastslagits i demokratisk ordning. Ibland innebär det att våra forskare samarbetar med kolleger som verkar i en nation där det råder krig eller konflikt. Vi understryker att vi samarbetar med akademiker, inte nationer. Det är en viktig distinktion.

Johannes Borgegård

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin