Internationellt pris till innovation inom snabb bakteriediagnostik

Forskare i labbrockar i ett labb

Johan Elf och Özden Baltekin i laboratoriet. Forskargruppen har länge studerat bakterier med mikroskopi och mikrofluidik. Foto: Mikael Wallerstedt

Från tre dagar till mindre än 45 minuter – ett nytt snabbtest av bakterier förbättrar radikalt möjligheten att behandla bakterieinfektioner med rätt antibiotika. Nu belönas innovationen med Longitudpriset på 8 miljoner pund. Snabbtestet, som utvecklats av företaget Sysmex Astrego, är baserat på forskning vid Uppsala universitet.

Johan och Özden

Johan Elf och Özden Baltekin. Foto: Mikael Wallerstedt

Longitudepriset är ett brittiskt innovationspris som utlystes första gången 1714 för att ges till den som kunde bestämma longituden till sjöss. 2014 utlystes priset för andra gången, denna gång inriktat på snabb detektion av antibiotikaresistens – en av dagens stora utmaningar inom global hälsa. Vinnare är Sysmex Astrego, ett företag som grundades 2017 som en avknoppning från Uppsala universitet.

– Det är ett fantastiskt erkännande för den här tekniken, och extra roligt att det är ett så bra exempel på hur grundforskning kan leda till verklig nytta, säger Johan Elf, som är professor i fysikalisk biologi.

Vässat verktygen

I hans forskargrupp har man länge studerat bakterier med mikroskopi och mikrofluidik. Metoderna utvecklades ytterligare 2015 när doktoranden Özden Baltekin skulle studera variation i tillväxt mellan enstaka bakterieceller och de molekylära mekanismerna bakom.

– Vi hade vässat verktygen och diskuterade med Dan Andersson, professor i medicinsk bakteriologi, kring hur vi skulle kunna använda tekniken inom diagnostik. Dan nämnde Longitudpriset och det blev uppenbart att ett snabbtest skulle vara viktigt. Vi undersökte genast hur snabbt vi kunde avgöra om bakterierna i labbet svarade på antibiotikabehandling och det gick på bara några minuter.

Krävdes ett företag

Det blev tidigt uppenbart för forskarna att testet gick fortare än vad man trott var biologiskt möjligt.

– Vi förstod att det krävdes ett företag för att gå vidare till nästa steg och även göra testet robust, användarvänligt och billigt. Tack vare min industrimentor Ove Öhman vågade vi satsa på det här och rekryterade det team som tillsammans startade företaget Astrego Diagnostics 2017, berättar Johan Elf.

teknisk apparat

Urinprovet analyseras med hjälp av en engångskasett som innehåller olika sorters antibiotika. Foto: Mikael Wallerstedt.

År 2022 blev Astrego uppköpta av det japanska bolag Sysmex som tagit utvecklingen och produktionen vidare. Sedan dess har Johan Elf ägnat sig åt forskningen på universitet, men han var med när priset delades ut vid en ceremoni på Science Museum i London den 12 juni.

Det första testet, som är för urinvägsinfektion, förändrar förutsättningarna inom vården radikalt. Redan efter 15 minuter visar testet om det är en bakterieinfektion och på mindre än 45 minuter vilken typ av antibiotika som kan användas. Tidigare tester för antibiotikakänslighet har behövt analyseras på sjukhuslabb med en väntetid på 2–3 dagar.

Snabbheten är avgörande

Snabbheten är avgörande för att Sysmex Astrego nu belönas med Logitudpriset. Ett av priskommitténs krav var att vårdpersonal skulle hinna göra testet innan de förskriver antibiotika första gången.

– Det som är unikt är att testet kan göras på vårdcentralen, så att man väljer rätt antibiotika redan under första mötet med en läkare eller sköterska. Med hjälp av testet kan man därför återinföra antibiotika som övergivits på grund av hög resistensnivå i populationen, men som ändå fungerar om man kan ta reda på vilka patienter som inte har resistenta bakterier, säger Johan Elf.

Det prisbelönta instrumentet kommer att ställas ut på museet tillsammans med John Harrisons kronometer som vann det första Longitudpriset på 1700-talet och Alexander Flemings penicillinmögel från 1928.

Annica Hulth

Longitudpriset

Longitudpriset är ett utmaningsbaserat pris. Det utlystes första gången år 1714 för att ges till den som lyckades bestämma longituden till sjöss, vilket var viktigt för den brittiska sjöfarten. Priset delades ut till John Harrison för hans kronometer som kunde avgöra exakt var fartyget befann sig i förhållande till himlakropparna. 300 år senare, år 2014, utlystes priset igen inom antibiotikaresistens. År 2024 går hela priset, på 8 miljoner pund, till Sysmex Astregos snabbtest av bakterieinfektioner.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin