Big data skapar nya förutsättningar för hjärtforskningen

Johan Sundström, hjärtläkare och professor i epidemiologi, hoppas att forskningssatsningen ska göra det lättare att förutse hjärt-kärlsjukdomar.

Johan Sundström, hjärtläkare och professor i epidemiologi, hoppas att forskningssatsningen ska göra det lättare att förutse hjärt-kärlsjukdomar.

Uppsala universitet satsar på en ny miljö inom hjärtforskning baserad på data från storskaliga befolkningsregister och biobanker. – Min ambition är att vi inom fem år har identifierat nya utlösande faktorer för hjärtinfarkt och nya riskfaktorer för ovanliga men farliga hjärt-kärlsjukdomar, säger Johan Sundström, hjärtläkare och professor i epidemiologi.


Sverige är ett land med unika förutsättningar för medicinsk så kallad ”big data”-forskning. Detta tack vare den patientinformation som finns samlad i medicinska register som täcker hela befolkningen, och en lång tradition av stora befolkningsstudier med frivilliga försökspersoner som följts under decennier.

  Tack vare en donation från den åländske affärsmannen Anders Wiklöf ska en ny forskningsmiljö byggas upp som kommer att benämnas ”Anders Wiklöf-institutet för hjärtforskning”. Ledare blir Johan Sundström, hjärtläkare och professor i epidemiologi vid Uppsala universitet.

  – Det här är en avgörande möjlighet att inrätta en fokuserad och storskalig forskningssatsning på hjärt-kärlsjukdomar med målet att bättre kunna förutse och förhindra dessa. Min ambition är att vi om fem år har identifierat nya utlösande faktorer för hjärtinfarkt och bidragande faktorer till andra ovanliga men farliga hjärt-kärlsjukdomar, säger Johan Sundström.

  Experter inom flera discipliner

  För att de enorma datamängder som forskningen utgår från ska bli användbara krävs om­fattande bearbetning av experter inom en rad discipliner, liksom nya analytiska metoder, bland annat artificiell intelligens (AI). En förutsättning är också att lagring och tillgängliggörande uppfyller de strängaste kraven på säkerhet och riktighet.

  – I Sverige finns en lång tradition av insamling av stora befolkningsstudier med frivilliga försökspersoner som följts under decennier. Världsledande medicinska register täcker hela befolkningen sedan längre tid tillbaka än i de flesta andra länder. Här finns en gemensamt finansierad sjukvård där alla medborgare deltar. Och vi har varit mycket tidiga med införandet av elektroniska sjukjournaler, säger Johan Sundström.

  Samordnat befolkningsstudier

  Under det senaste decenniet har Johan Sundström lett ett nationellt initiativ för att samordna Sveriges samtliga befolkningsstudier, med målet att möjliggöra världsledande hjärt-kärlforskning (Swedish Cohort Consortium). I en pilotstudie har han samordnat 21 svenska befolkningsstudier, omfattande nästan en miljon svenskar, och därigenom bland annat upptäckt nya orsaker till så kallad subarachnoidalblödning – en ovanlig men allvarlig form av stroke.

  I en annan studie (Markers of Imminent Myocardial Infarction) har han samordnat och inhämtat blodprover från ett antal stora europeiska befolkningsstudier, och utforskar just nu tusentals molekyler för att se om de kan användas för att upptäcka en stundande hjärtinfarkt månaderna innan den inträffar.

  – Denna forskning hade varit omöjlig utan de big data-metoder som utvecklats. Med dessa studier har vi kartlagt de stora administrativa hinder som står i vägen för forskningen, och hittat vägarna framåt, säger Johan Sundström.

  Annica Hulth

  Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev  FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

  facebook
  instagram
  twitter
  youtube
  linkedin