Förlängd deadline: nominera Årets Uppsalastudent 2018

25 september 2018

Anders Walls stipendium Årets Uppsalastudent utlyses varje år i syfte att främja unga människors insatser vid Uppsala universitet i en anda av entreprenörskap och kreativt tänkande. Nu behöver vi fler nomineringar och har förlängt nomineringsperioden till 28 september!

Vem kan nomineras?

Stipendiet, som är på 100 000 kronor, tilldelas en student som har utmärkt sig för goda, kreativa insatser vid Uppsala universitet, deltagit i kår och/eller nationsliv, eller gjort särskilda insatser till stöd för andra studenter, alternativt utvecklat entreprenörskap med anknytning till universitetets utbildnings- eller övriga verksamhet. Den nominerade skall ha goda studieresultat och fullgjort en stor del av sina studier men inte avslutat sin grundutbildning.

Vem kan nominera och hur gör man?

Alla med anknytning till universitetet såväl organisationer som enskilda får lämna nomineringar. Det kan vara till exempel enskilda studenter och lärare, studentnationer, fakultetsnämnder, institutioner, andra föreningar och sammanslutningar. Förslaget skall vara utförligt motiverat och lämnas senast klockan 09.00 den 28 september 2018.

Vem utser stipendiat?

Beslut om stipendium fattas av Anders Walls stiftelser efter förslag av en förslagsnämnd som består av rektor, prorektor, samt en representant för vardera studentkår och en representant för kuratorskonventet. Stipendiet delas ut vid Anders Wall-föreläsningen i entreprenörskap den 20 november 2018.

Kontakt

Vid frågor vänligen kontakta nominera@uadm.uu.se

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrevSenast uppdaterad: 2022-06-02