Nytt test förbättrar diagnostiken av äggstockscancer

20 juni 2019

Närbild på ett provrör.

Majoriteten av de kvinnor som opereras på misstanke om äggstockscancer visar sig vara helt friska eller ha godartade äggstocksförändringar. Nu har forskare vid Uppsala universitet och Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet utvecklat en ny metod där man med ett blodprov kan diagnosticera cancern utan att behöva operera för säkerhets skull. Den här upptäckten kan leda till färre onödiga och riskfyllda operationer.

Idag upptäcks äggstockscancer ofta sent, när den redan är långt gången. Dödligheten är hög: av tio patienter med äggstockscancer är det bara tre till fyra som fortfarande lever fem år efter att de fått sin behandling. Det finns inget screeningprogram för sjukdomen utan det enda sättet att ta reda på vad kvinnor med oklara förändringar på äggstockarna lider av är att operera. Idag blir många opererade ”för säkerhets skull” och det innebär en onödig risk för kvinnan.

– Vi behöver bli mer träffsäkra i vår diagnostik. För att upptäcka ett fall av cancer opererar vi idag upp till fem kvinnor, men det är det säkraste alternativet när de visar en avvikelse på ultraljud och vid misstanke om en eventuell cancer. Det finns ett stort behov av ett enkelt blodtest som skiljer ut oklara fall från kvinnor med cancer, säger Karin Sundfeldt, överläkare och professor i obstetrik och gynekologi vid institutionen för kliniska vetenskaper vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet.

Blodprov för att diagnosticera cancer

I studien har forskarna tagit fram ett biomarkörtest bestående av elva proteiner. Genom att ta ett blodprov på patienter med en avvikelse på ultraljud och analysera proteinerna skulle vården säkrare kunna identifiera de kvinnor som inte har cancer. I de fall där läkarna väljer att operera kan man förbättra träffsäkerheten så att man hittar ett fall av cancer på tre opererade kvinnor. På det sättet skulle man kunna undvika onödiga operationer och minska risken för komplikationer orsakade av operationen.

Biomarkörstestet gör det också möjligt att hitta gränsfall och tidiga stadier av cancern.

– Våra resultat är så pass lovande att vi kan börja planera för hur screening för tidig upptäckt av äggstockscancer skulle kunna genomföras. Sverige har lång erfarenhet av screening för livmoderhalscancer. Jag ser många möjligheter att utveckla strategier för screening av äggstockscancer som kan rädda liv men och samtidigt minimera antalet operationer för kvinnor som inte har cancer, säger Ulf Gyllensten, professor i medicinsk molekylärgenetik vid institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet.  

I artikeln som publicerats i open access tidskriften Communications Biology (Springer Nature Publishing AG) presenteras ett nytt test som tagits fram i samarbete med ett Uppsalabaserat biotech-företag, Olink Protemics AB.

–Vi går nu vidare med det här nyutvecklade testet och ska utvärdera det i större skala med hjälp av prover som samlats in från samtliga sjukhus i Västra Götalandsregionen och Halland, säger Ulf Gyllensten.

 

 

Publikation

Stefan Enroth, Malin Berggrund, Maria Lycke, John Broberg, Martin Lundberg, Erika Assarsson, Matts Olovsson, Karin Stålberg, Karin Sundfeldt och Ulf Gyllensten

High throughput proteomics identifies a high-accuracy 11 plasma protein biomarker signature for ovarian cancer, Communications Biology, 2019,
DOI 10.1038/s42003-019-0464-9, https://www.nature.com/commsbio/

 

 

 

 

 

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev
Senast uppdaterad: 2022-12-22