Finns det en koppling mellan köttintag och risken för typ 2-diabetes?

12 september 2019

Shafqat Ahmad, forskare vid institutionen för medicinska vetenskaper, är en av fyra mottagare av utmärkelsen ”Rising Star Award” vid den europeiska diabeteskonferensen EASD i Barcelona som börjar i mitten av september. I sitt arbete undersöker han om det finns ett samband mellan att äta kött och risken att få typ 2-diabetes.

Shafqat Ahmad, forskare vid institutionen för
medicinska vetenskaper.

Under de senaste fem decennierna har konsumtionen av livsmedel med högt energinnehåll, särskilt rött och processat kött som innehåller mer fett och protein, ökat dramatiskt. Samtidigt har förekomsten av typ 2-diabetes, som är en av de främsta orsakerna till förtida död i västvärlden, ökat.

Kunskapen om hur rött och processat kött inverkar på risken för typ 2-diabetes är inte entydig, och de biologiska mekanismer som kan påverka sjukdomen är komplexa. I ett pågående forskningsprojektet kombinerar Shafqat Ahmad information från stora befolkningsstudier där man bland annat ställt frågor om kost och intag av rött och processat kött, med information om genetik, metabolomik och mikrobiota (tarmbakterier) för att bättre förstå mekanismerna som ligger bakom sjukdomsutvecklingen.

– Finns det en koppling mellan intag av kött och utvecklingen av typ 2-diabetes så ska vi försöka hitta markörer som visar detta. Förhoppningsvis ska man kunna använda dessa markörer i förebyggande syfte för att förhindra typ 2-diabetes, säger han.

Samspelet mellan gener och livsstil

Shafqat Ahmads nuvarande forskning fokuserar på att förstå vad som ligger bakom utvecklingen av typ 2-diabetes och hjärt- kärlsjukdomar.

– Under mina doktorandstudier vid Lunds universitets Diabetescentrum arbetade jag i professor Paul Franks forskargrupp för att förstå hur genetik och livsstilsfaktorer samspelar för risken att utveckla sjukdomar. Vi använde såväl epidemiologiska data (från befolkningsstudier) som kliniska prövningsdata för att ta reda på vilken roll dessa faktorer har i utvecklingen av hjärtkärlsjukdomar och typ 2-diabetes. Under mina doktorandstudier fick jag också möjlighet att studera dessa interaktioner i den sydasiatiska befolkningen under en tid i Dr Danish Salehens forskningsgrupp vid University of Pennsylvania, USA. Vi försökte då förstå varför människor från Sydasien löper större risk för kardiometabol sjukdom än européer.

Utbildning vid Harvard

Efter att ha doktorerat tilldelades Shafqat Ahmad flera internationella stipendier för att genomföra sin postdoktorsutbildning vid Harvard University i USA.

– Jag hade tur att arbeta med några av de ledande epidemiologerna inklusive professor Frank Hu, Dr Dan Chasman och Dr Samia Mora vid Harvard T.H Chan School of Public Health och Harvard Medical School. På Harvard utökade jag min expertis genom att analysera gen- och livsstilsinteraktioner i lipoproteinsubfraktioner och kardiometabolsk sjukdom samt ökad förståelse för vilken roll kosten har för kardiometaboliska och hjärt-kärlsjukdomar. Det var en fantastisk erfarenhet.

Efter två år på Harvard återvände han till Sverige och nu ingår han i professor Tove Falls forskargrupp i molekylär epidemiologi vid Uppsala universitet.

Sara Liedholm

 

Läs mer

Forskningsgruppen i molekylär epidemiologi

 

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

Namn
E-postadress
Senast uppdaterad: 2021-05-31